• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNDEN HAREKETLE ABDÜLMECİD SİVASÎ’NİN DİVANINDA BULUNMAYAN TÜRKÇE ŞİİRLERİ
(FROM THE POINT OF HIS ŞERH-I CEZIRE-I MATHNAWI THE TURKISH POEMS NOT BEING IN DIWAN OF ABDULMECID SIVASÎ )

Yazar : Seda UYSAL BOZASLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 257-279
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.527


Özet
Abdülmecid Sivasî, Mesnevi ile ilgili birçok eser kaleme almış olmasına rağmen Türk edebiyatında değeri pek anlaşılmamış önemli şahsiyetlerden biridir. Sivasî (d. H. 971/ ö. H. 1049) , Cezire-i Mesnevi’nin ikinci şarihidir ve İlmî Dede’nin şerhinden daha kapsamlı bir şerh metni ortaya koymuştur. Bu durum, Sivasî’nin pek çok eserinin henüz bir çalışmaya konu olmamasıyla daha iyi anlaşılmaktadır. Doktora çalışmamızın konusu olan Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’de geçen Türkçe şiirlerle Divan’ındaki şiirler karşılaştırıldığında bu şiirlerin -iki tanesi hariç- Divan’ında yer almadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada Abdülmecid Sivasî tanıtıldıktan sonra Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’sinde yer alıp Divan’ında yer almayan Türkçe şiirlerine işaret edilmiştir ve 7 mesnevi, 2 kaside, 3 gazel, 4 kıt’a, 3 nazm ve 11 müfredden oluşan 30 şiir transkripsiyonlu olarak neşredilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Abdülmecid Sivâsî, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, gazel, mesnevi, Abdülmecid Sivâsî Divanı.

Abstract
Although Abdulmecid Sivasî wrote a lot of books he is an important person whose value wasn’t understood in Turkish Literature. Sivasî, is second commentator of Cezire-i Mathnawi and expouded this text more comprehensive than İlmi Dede’s. This case is understood thorougly with Sivasî’s works not being the subject of any study yet. Turkish poems in Sivasî’s Şerh-i Cezire-i Mathnawi which is the subject of our phd dissertation was compared with peoms in his Diwan. Thus it was determined that all poems but two weren’t in Divan. In this study, primarily Abdulmecid Sivasî was introduced. Then in spite of their absence in his Divan, Turkish poems in Şerh-i Cezire-i Mathnawi were indicated. And 30 poems including in 7 mathnawis and 2 eulogies and 3 ghazels and 4 stanzas and 3 verses and 11 couplets are promulgated with transcription.

Keywords
Abdulmecid Sivasî, Şerh-i Cezire-i Mesnevi, gazelle, masnavi and Diwan of Abdulmecid Sivasî.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri