• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CHRISTINE NÖSTLINGER’İN HADİ AMA BABA VE GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN YEŞİL KİRAZ ADLI ESERLERİNİN EĞİTİM, AİLE VE TOPLUM BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMASI
(COMPARISON OF CHRISTINE NÖSTLINGER'S BOOK CALLED EINEN VATER HAB ICH AUCH AND GÜLTEN DAYIOĞLU'S BOOKS CALLED YEŞIL KIRAZ IN TERMS OF EDUCATION, FAMILY AND SOCIET )

Yazar : Yunus Alperen ÖNCEL   - Minara ALİYEVA ÇINAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1014-1026
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5278


Özet
Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla ifade edildiği edebiyat eserlerinin tek bir boyutu yoktur. Bu eserlerin temel amacı, okurda estetik zevk uyandırmak olsa da aslında birden fazla amaca hizmet edebilirler. Okur, bir eseri okuduğunda o eserin ait olduğu döneme, topluma ve yazarın zihniyetine de ulaşır. Christin Nöstlinger’in ergenlik dönemindeki çocuklara seslenen “Hadi Ama Baba (Einen Vater hab ich auch)” ve Gülten Dayıoğlu’nun 14-15 yaş grubuna önerilen “Yeşil Kiraz” eseri de ait oldukları toplumu ve zihniyeti çeşitli yönlerden yansıtmaları bakımından önemlidir. Hadi Ama Baba’da olayları Feli isimli bir kız çocuğunun gözünden görürüz. Feli’nin anne babası ayrı yaşamakta ancak arkadaş olarak görüşmeye devam etmektedir. Feli’nin ve ailesinin yaşanan olaylar ve güncel konular hakkındaki düşünceleri samimi bir şekilde ifade edilmiştir. Diğer taraftan Yeşil Kiraz eserinin kahramanı Kiraz ise içinde yaşadığı çevreye yabancılaşmış ve yalana başvurabilen bir karakter olarak karşımıza çıkar. İki kahramanın da sosyoekonomik konumları, bulundukları ülke ve dâhil oldukları eğitim sistemi farklıdır. Ancak cinsiyetleri ve içinde bulundukları çocukluktan gençliğe geçiş döneminin ruhsal özellikleri ortaktır, her iki kahraman da gençlik dönemine geçişte yakın çevrelerinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla ciddi problemler yaşarlar. Bu çalışmada her iki eser, kahramanların eğitim öğretime yönelik tutumları, karşılaştıkları sorunlar, aile içi ilişkiler ve yaşadıkları toplumla olan ilişkiler bağlamında değerlendirilmiştir. Eserler karşılıklı olarak incelenerek ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeşil Kiraz, Hadi Ama Baba, eğitim, aile ve toplum.

Abstract
Literary works in which feelings, thoughts, and dreams are expressed by language have no single dimension. Much as the chief goal of these books is built-up aesthetic pleasure in the reader, they, indeed, can serve more than one purpose. The reader reaches the period in which the work belongs, the society, and the mentality of the author when he reads a book. Christine Nöstlinge's book called “Hadi Ama Baba (Einen Vater hab ich auch)” that address child in adolescence period and Gülten Dayıoğlu's book called “Yeşil Kiraz” that address to the 14-15 age group are important in terms of reflecting the society and mentality they belong to in various aspects. We see the events in “Hadi Ama Baba” in a girl’s eye named Feli. Feli’s mother and father are separated but they continue to see each other in the company. Feli’s and her family’s thoughts on events were heartfeltly expressed. On the other hand, Kiraz who is the character of “Yeşil Kiraz” became estranged from the environment in which she lives; she also is a person who can lie if required. The socio-economic status, country and educational background of both characters are different. However, their gender and the mental characteristics of the transition period from childhood to youth are common; both characters experienced serious problems during the transition to youth arising from their immediate environment. This study scrutinized both books within the context of characters’ attitudes towards education and the problems they encounter, family relationships, and relations with the society they live in. Similarities and differences were endeavored to be determined by reviewing the books correlatively. A document analysis method that is one of the qualitative research methods was utilized in this paper.

Keywords
Yeşil Kiraz, Einen Vater hab ich auch, Education, Family and Society.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri