• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNİN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER'S OPINIONS ON THE PROCESSING OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSES )

Yazar : Bekir KAYABAŞI   - Nülifer KARADAĞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1105-1123
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5283


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı öğretim programının, ders kitaplarının; okulun ve sınıfın fiziki koşullarının, öğrencilerin derse karşı tutumlarının Türk dili ve edebiyatı dersinin işlenişine olumlu ve/veya olumsuz yansımalarının olup olmadığını belirleyebilmek, olumsuz yansımalar varsa, bunlarla ilgili öğretmenlerin çözüm önerilerini alabilmektir. Olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) deseninde tasarlanan araştırmanın örneklemini Adıyaman merkez ilçesinde görev yapmakta olan 25 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerden yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler, içerik çözümleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmaya göre, Türk dili ve edebiyatı derslerinin işlenişine birçok değişken, olumlu ve olumsuz yansımakla birlikte öğretmenler, daha çok olumsuz yansımalar üzerinde durmuştur. Öğretmenler tarafından en sık değinilen olumsuz yansıma, “Türk dili ve edebiyatı dersleri için ayrı dersliklerin bulunmaması” iken; sunulan çözüm önerileri arasında en sık değinileni ise “Türk dili ve edebiyatı dersleri için özel dersliklerin hazırlanması gerektiği”dir.

Anahtar Kelimeler
Türk dili ve edebiyatı, öğretim programı, ders kitapları, öğrenci tutumları, fiziki koşullar.

Abstract
The aim of this study is to determine whether there are positive and / or negative reflections of the Turkish language and literature curriculum, textbooks; the physical conditions of the school and the classroom, students' attitudes towards the course and it is to be able to get the solution suggestions of the teachers regarding them if there are negative reflections. The sample of the study, designed in the pattern of phenomenology, consists of 25 Turkish language and literature teachers working in the central district of Adıyaman. The data collected from these teachers through semi-structured interview forms were analyzed by content analysis method. According to the study, although many variables have positive and negative reflections on the teaching of Turkish language and literature lessons, teachers mostly focused on negative reflections. While the most frequently mentioned negative reflection by the teachers is “the absence of separate classrooms for Turkish language and literature lessons”; among the proposed solutions, the most frequently mentioned one is "private classrooms should be prepared for Turkish language and literature lessons".

Keywords
Turkish language and literature, curriculum, textbooks, student attitudes, physical conditions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri