• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇOCUK EDEBİYATINDA GENEL ÇATIŞMA TÜRLERİ, ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KUŞAK ÇATIŞMASI: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ VE GÖKYÜZÜNDE BALONLAR ÖRNEĞİ
(AN OVERVIEW OF CHILDREN'S LITERATURE FROM GENERAL TYPES OF CONFLICT, CONFLICT RESOLUTION METHODS AND CONFLICT OF GENERATIONS: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ AND GÖKYÜZÜNDE BALONLAR SAMPLES )

Yazar : Arzu ÇEVİK   - Merve MÜLDÜR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1027-1048
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5287


Özet
Çatışma; insan davranışının bir gereği olarak görülen, iletişimin doğasında olan bir durumdur. Günlük hayatın bir parçası olan çatışma unsuru edebî metinlerin kurgulanmasının da bir gereğidir. Bu araştırmada çocuk edebiyatı ürünlerindeki çatışma türleri, alt çatışma birimleri, kahramanın konumu ve çatışma çözüm yöntemleri ile kuşak çatışması örnekleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma materyali olarak Uçurtmam Bulut Şimdi ve Gökyüzünde Balonlar adlı kitaplar amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın yöntemi temel araştırma deseni olarak tasarlanmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış, betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmada incelen iki kitap, çatışma türleri açısından incelendiğinde kişinin kendiyle çatışmasının en çok başvurulan çatışma yöntemi olduğu görülmüştür. Kişinin kendiyle çatışmasında en çok kullanılan çatışma biriminin “kahramanın değer verdiği bir şey/biri için yaşadığı çaresizlik” olduğu tespit edilmiştir. En çok kullanılan diğer bir çatışma türü kişiler arası çatışmadır, bu çatışma türünde aile bireyleri ile çatışma türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Kahramanın çatışmanın çözümünde ağırlıklı olarak etkin rol aldığı görülürken çatışmayı daha çok akıl yürüterek çözdüğü belirlenmiştir. Kuşak çatışması açısından ise Gökyüzünde Balonlar adlı kitapta daha çok örneğin olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, çatışma türleri, çatışma çözme yöntemleri, kuşak çatışması, Z kuşağı, 21. yüzyıl becerileri.

Abstract
Conflictis a condition inherent in communication, which is seen as a requirement of human behavior. The element of conflict, which is a part of daily life, is also a requirement of the fictionalization of literary texts. For this purpose, conflict types, sub-conflict types, the position of the hero, conflict resolution methods and generation conflict examples in children's literature were analyzed. The books named Uçurtmam Bulut Şimdi and Gökyüzünde Balonlar were determined by purposeful sampling method as the study material of the study. The method of the research was determined as the basic research design, the data were collected through document analysis, and analyzed with descriptive analysis. When the two books examined in the study were examined in terms of types of conflict, it was seen that the conflict with one self was the mostused conflict method. Another type of conflict that is mostused is interpersonal conflict, it has been determined that conflict with family members is included in this type of conflict. While it is seen that the protagonist plays an active role in the resolution of the conflict, it has been determined that he solves the conflict by reasoning more. In terms of generation conflict, it is understood that the reare more examples in the book called Gökyüzünde Balonlar.

Keywords
Children literature, types of conflict, conflict resolution methods, conflict of generations, genera

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri