• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERME YOLLARI
(THE WAY TO REMOVE GENDER INEQUALITY IN EDUCATION )

Yazar : Zeynep BAŞERER BERBER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1215-1223
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5288


Özet
Eğitim, önemli deneyimlerin önceki nesillerden sonraki nesillere sürekli olarak aktarılması için sosyal olarak organize edilmiş ve düzenlenmiş bir süreçtir. Bu süreçte ortaya çıkacak herhangi bir aksaklık toplumun tüm üyelerini etkisi altına alarak onları olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitimde ortaya çıkan aksaklıkların pek çok nedeni vardır. Ancak bunların arasında en göze çarpan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı aksaklıktır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yapılması gereken ilk iş kaliteli bir eğitim anlayışına sahip olmaktır. Çünkü mevcut olan bir eğitim sistemi, ayrımcı bir yapıya sahip olduğu veya tüm kız ve erkek çocukların eğitiminin kişisel ve sosyal olarak değerli olmasını sağlamadığı müddetçe o eğitim sistemi kalitenin temel boyutlarından yoksun olmaktadır. Yapılan çalışma bu düşüncelerden hareketle ortaya çıkmıştır. Çalışma toplumsal cinsiyet ve eğitimsel kazanım arasındaki ilişkiye genel bir bakış açısı sağlamakta, okula erişimi toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı olarak iyileştirme ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygınlaşmasını giderme konuları hakkında öneri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği.

Abstract
Education is a socially organized and regulated process for the continuous transfer of socially important experiences from previous to following generations. Any disruption that may arise in this process affects all members of society and affects them negatively. There are many reasons for the problems that disruption in education. However, the most striking among them is the disruption created by gender inequality. The first thing to do in order to eliminate gender inequality in education is to have a quality education approach. Because as long as an existing education system has a discriminatory structure or does not ensure that the education of all girls and boys is personally and socially valuable, that education system lacks the basic dimensions of quality. The study has emerged from these thoughts. The study provides an overview of the relationship between gender and educational attainment, suggestions on improving school access based on gender equality and eliminating the spread of gender inequality.

Keywords
Sex, gender, gender ınequality, gender inequality in education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri