• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SURİYE ŞAM MİLLİ MÜZESİNDEKİ TÜRK İSLAM DÖNEMİNE AİT ESERLERDEN ÖRNEKLER
(EXAMPLES OF ARTIFACTS FROM THE TURKISH-ISLAMIC PERIOD IN THE SYRIAN DAMASCUS NATIONAL MUSEUM )

Yazar : Razan AYKAÇ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1246-1270
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5292


Özet
Şam Ulusal Müze, Suriye'deki en eski kültürel miras kurumudur. Müzede; Mari, Ebla, Ugarit gibi önemli arkeolojik alanlardan çıkarılan buluntular, çivi yazılı tabletler, Dura-Europos Sinagogu, Roma Dönemi mozaikleri, Palmyra’dan getirilen eserler, tekstiller, Kasr-el Hayır-el Garbi freskleri, seramik, cam, maden, ahşap, taş, yazma eserler ile XVIII. yüzyıla ait geleneksel Şam evi örneği, Suriye - Arap dünyası ve diğer ülkelerden sanatçıların çağdaş eserleri yer almaktadır. Müzenin bahçesinde taş eserler sergilenmektedir. Bunlar antik dönemden Osmanlının sonuna kadarki döneme ait mimari plastikler, kitabeler ve steller gibi eserleri kapsamaktadır. Özellikle Eyyubi ve Memluklu Dönemleri’ne ait taş vakfiye ve yapı kitabeleri sergilenmektedir. Bu makalede Şam Ulusal Müzede sergilenen eserlerden Şam Ulusal Müze Giriş Cephesi, Kasrü’l- Hayri’l- Garbi’ nin Fresk Parçası, Seramik Kap Kacaklar, Sultan Dukak B. Tutuş Türbesi’nden Ahşap Maksure Parçası, Bahti Hatun’un Ahşap Sandukası, Saray Küpü, Rakka (Atlı) Süvarisi, Seramik Kandil-Figürinler, Hayvan Mücadele Sahnesi Kabartması, Halid Bin Velid Türbesindeki Sultan Baybars’ın Anı Kitabesi, Sultan El-Melik En- Nâsır’ın Mezar Taşı, Bakır Tas, Matara, Pusula (Kıble Yönlü) Tabak, Lala Mustafa Paşa Camisi’nin Çeşmesi ve Lala Mustafa Paşa Camii Çini Pencere Alınlığı olmak üzere Emevi, Abbasi Selçuklu, Eyyubi, Memluklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait sergide olan eserlerden örnekler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Suriye, Şam, müze, seramik, Selçuklu, Osmanlı.

Abstract
Damascus National Museum is the oldest cultural heritage institution in Syria. In the museum; Finds from important archaeological sites such as Mari, Ebla, Ugarit, cuneiform tablets, Dura-Europos Synagogue, Roman period mosaics, artifacts from Palmyra, textiles, Kasr-al Khayr-el Garbi frescoes, ceramics, glass, metal, wood, stone, manuscripts and traditional Damascus house example belonging to XVIII. Century, contemporary works of artists from Syria - Arab world and other countries are exist. Stone works are exhibited in the garden of the museum. These include works such as architectural plastics, inscriptions and steles from the ancient period to the end of the Ottoman period. Especially, stone foundation and building inscriptions belonging to the Ayyubi and Mamluk periods are exhibited. In this article; Among the works exhibited in Damascus National Museum, Damascus National Museum Entrance Front, Kasr'al-Khayri'l-Garbi's Fresk Piece, Ceramic Pots and Pans, Wooden Maxure Piece from Sultan Dukak B. Tutuş Tomb, Wooden Chest of Bahti Hatun, Palace Cube, Raqqa (Horsed) Cavalry, Ceramic Lamp-Figurines, Animal Fighting Scene Relief, Memorial Inscription of Sultan Baybars in Halid Bin Velid Tomb, Tomb Stone of Sultan El-Melik En- Nâsır, Copper Bowl, Water Bottle, Compass (with Qibla Direction) Plate, Fountain of Lala Mustafa Pasha Mosque and Tile Window Pediment of Lala Mustafa Pasha Mosque, examples of works belonging to the Umayyad, Abbasi Seljuk, Ayyubi, Mamluk and Ottoman periods were examined.

Keywords
Syria, Damascus, museum, ceramic, Seljuks, Ottoman.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri