• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BALKANLARDAN ANADOLU’YA YÖNELİK GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: BULGARİSTAN KAYNAKLI GÖÇLERİN BURSA-OSMANGAZİ İLÇESİNDE YER ADLARINA ETKİSİ
(AN EXAMPLE ON SPATIAL EFFECTS OF IMMIGRATION FROM BULGARIA TO ANATOLIA: THE EFFECT OF IMMIGRATION RESULTING FROM BULGARIA ON PLACE NAMES IN BURSA BURSA - OSMANGAZI )

Yazar : İbrahim EŞİM   - Serhat ZAMAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 875-902
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5296


Özet
Göç hareketleri, mekân üzerinde çeşitli etkilere neden oldukları için coğrafya biliminin de çalışma alanına girmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bursa-Osmangazi sınırları içerisinde Bulgaristan kaynaklı göçlerin meydana getirdiği mekânsal etkilerden birisi olan yer adlarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, nitel araştırma yönteminin etnografik deseni kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışma çeşitli veri toplama süreçlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Göç ile ilgili bazı kamu kurumları ve göçmenlerin kurduğu sivil toplum organizasyonlarından tarihi bilgi, belge ve istatistikler temin edilmiştir. Saha çalışmalarında ise coğrafi gözlem çalışmaları ve mülakat uygulamaları ile veriler toplanmıştır. Bu araştırma ile Bulgaristan kaynaklı göçlerin Bursa İli Osmangazi İlçesi’nde belirgin bir takım mekânsal etkilere neden olduğu ve özellikle yer adlarında önemli sayıda göçün izinin yaşatan cadde, sokak, mahalle gibi kentsel yerleşim isimleri tespit edilmiş ve bunlar haritalanmıştır. Böylece uluslararası bir göç niteliğinde olan Bulgaristan Türklerinin Anadolu’ya göçlerinin önemli noktalarından birisi olan Bursa’da göçmenlerin geldikleri ülke ile kültürel açıdan yüksek uyumu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Göç, mekânsal etki, yer adları, Bulgaristan kaynaklı göçler, Bursa-Osmangazi.

Abstract
Because migration movements cause various effects on space, they are also included in the discipline of geography. The aim of this study is to reveal the place names, one of the spatial effects caused by the immigrations resulting from Bulgaria within the borders of Bursa-Osmangazi. This study was developed using the ethnographic design of qualitative research method. The study has emerged as a product of various data collection processes. Historical information, documents and statistics were obtained from some public institutions related the immigration and non-governmental organizations established by immigrants. In the field studies, data were collected through geographic observation and interviews. With this research, it was determined that the immigrations originating from Bulgaria caused certain spatial effects in Osmangazi District of Bursa Province, and on the place names including the names of urban settlements such as streets, avenues, neighbourhoods that still had the traces of a considerable amount of migration and these were mapped. Thus, it was demonstrated that in Bursa, one of the important points of the Bulgarian Turks immigrating to Anatolia, which is an international immigration, the high cultural harmony of immigrants with the country of origin has been demonstrated. Thus, a high cultural harmony was demonstrated between the immigrants’ country of origin and Bursa, which is one of the important points of the Bulgarian Turks’ immigration, which is considered as an international immigration, to Anatolia.

Keywords
Immigration, spatial effect, place names, immigration originating from Bulgaria, Bursa-Osmangazi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri