• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YUNUS EMRE’YE AİT BİR İLAHİNİN ONTOLOJİK TAHLİLİ
(AN ONTOLOGICAL ANALYSIS OF A HYMN BU YUNUS EMRE )

Yazar : İbrahim BOZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 840-851
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5305


Özet
İsmail Tunalı, Nikolai Hartmann ve Roman Ingarden’in görüşlerinden yararlanarak ontolojik analiz yöntemini geliştirmiştir. Bu yöntem eserin bir ön yapısının bir de arka yapısının olduğunu kabul eder. Ses tabakası ön yapıyı oluştururken arka yapıyı anlam, nesne-karakter ve kader tabakaları oluşturur. Şiirin ontik bir bütün olduğu düşünülür. Şiiri oluşturan tabakalar incelendiğinde şiirin estetik güzelliği ortaya çıkarılacaktır. Bir eserde bu tabakaların hepsi bulunmayabilir. Bu yöntemde amaç eserin güzelliğini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle eseri oluşturan tabakaların incelenmesi gerekir. Bu çalışmamızda Yunus Emre’nin bir ilahisi ontolojik analiz metoduyla incelenmeye çalışılmıştır. Bu metot sayesinde bu şiirin estetik boyutunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İncelenen şiirin estetik açıdan zengin olduğu, az sözle derin anlamları aktarabildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yunus Emre, ilahi, ontolojik yöntem, analiz, estetik.

Abstract
An ontological analysis method was developed based on the ideas by İsmail Tunalı, Nikolai Hartmann and Roman Ingarden. This method admits that the work has one front and one rear structure. The vocal layer makes the front structure while the rear structure is made up of the semantics, the object-character and destiny layers. It is thought that the poem is an ontic whole. Examining the layers that make up the poem, the aesthetic beauty of it will come to surface. Not all of these layers might be found in a work. The purpose in this method is to bring the beauty of the work out. So the layers that make up the work need to be examined. In this study, one hymn by Yunus Emre was examined as per the ontological analysis method. It was aimed to bring the aesthetic dimensions of the poem out by means of this method. It was detected that the poem subject to study is aesthetically rich, and could express deeper meanings by little amount of words.

Keywords
Yunus Emre, hymn, ontological method, analysis, aesthetic.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri