• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İLKOKULDA YARATICI OKUMA ÇALIŞMALARININ SINIF YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF CREATIVE READING STUDIES IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO TEACHER'S OPINIONS IN CLASSROOM MANAGEMENT PERSPECTIVE )

Yazar : Remziye ULUDAĞ KIRÇIL   - Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU - İlker KÖSTERELİOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1137-1157
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5307


Özet
Bu araştırmanın amacı ilkokul kademesinde yürütülen yaratıcı okuma çalışmalarının sınıf yönetimine olan etkilerini öğretmen görüşleri açısından değerlendirmektir. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan araştırma bir durum çalışmasıdır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen çalışma grubu 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan ve yaratıcı okuma çalışmalarını yürüten 30 gönüllü sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada yaratıcı okumanın; istenmeyen davranışları ortadan kaldırma ya da önleme, sınıfta olumlu bir iklim oluşturma ve sınıf içi iletişimi arttırma gibi başlıklarda sınıf yönetimi açısından olumlu etkilerinin olduğu bulgularına erişilmiştir. Sınıf yönetimine ilişkin olumlu katkısı olması bağlamında yaratıcı okuma çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve özellikle uygulayıcı konumda olan öğretmenlerin uygulama yeterlikleri geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, yaratıcı okuma, sınıf yönetimi.

Abstract
Teachers can use creative reading as a means for students to present new thoughts, emotions or concrete products. Creative reading should not be considered only as a reading activity and its multi-dimensional aspects should be addressed. This study aimed to evaluate the effects of primary school creative reading activities on classroom management in terms of teachers' views. The qualitative research was designed as a case study. The working group determined by purposeful sampling method was composed of 30 voluntary classroom teachers who carried out creative reading activities at the primary schools affiliated with Amasya Provincial Directorate of National Education and during 2020-2021academic year. Study data were collected using a semi-structured interview form developed by the researchers. Content analysis method was used in data analysis. It was found that creative reading had positive effects on classroom management in regards to eliminating, reducing or preventing unwanted behaviors, creating a positive climate in the classroom and increasing classroom communication. In this context, teachers who are the principal practitioners should be informed about the positive effects of creative reading activities to ensure that these activities are used more commonly. Studies on creative reading should be conducted more extensively in the context of its positive contribution to classroom management and especially the practical competencies of teachers, the main practitioners, should be improved.

Keywords
Primary school, creative reading, classroom management.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri