• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA BATI KÖKENLİ SÖZCÜKLERİN KULLANIMI: YEDİ İKLİM TÜRKÇE SETİ (A1-A2 DERS KİTABI) ÖRNEĞİ
(IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS USE OF WESTERN ORIGIN WORDS: YEDİ İKLİM TURKISH SERIES (A1-A2 TEXTBOOK) EXAMPLE )

Yazar : Şaziye DURUKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1070-1088
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5313


Özet
Yabancılara Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisinin içinde yer alan “Okuma” becerisi yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan ders kitaplarında en fazla yer ve zaman ayrılan becerilerden birisidir. Dil bilgisi yapılarının öğrenicilere öğretiminde özellikle cümleyle sınırlı kalmayıp cümle üstü birimlerle hareket edilmesi ve kelime hazinesinin geliştirilmesi açısından okuma metinleri Türkçe öğretiminde önem arz etmektedir. Dilin işleyişi içerisinde çeşitli sebeplerle diğer dillerle kelime alışverişi yapması dilin doğal bir sürecidir. Türkçe tarihî seyrinde ve günümüzde birçok Doğu ve Batı dilinden kelime almıştır. Özellikle Tanzimat Dönemi’nden sonra batı dilleriyle artan bu alışveriş Türkçeye batı dillerinden birçok kelimenin yerleşmesini sağlamıştır. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış Türkçe öğretim setlerinde batı dili kaynaklı birçok kelime bulunmaktadır. Bu çalışmada Yedi İklim Türkçe öğretim setinde (A1-A2) bulunan okuma metinlerindeki batı kökenli kelimelerin tespiti ve bu kelimelerin öğreniciler üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, Yedi İklim Türkçe öğrenim seti, Batı kökenli kelimeler, kullanım sıklıkları.

Abstract
In teaching Turkish as a foreign language, the “reading” skill, which is included in the four basic language skills, is one of the most space and time allocated in the textbooks written in order to teach Turkish to foreigners. In the teaching of grammatical structures to learners, reading texts are important in teaching Turkish to learners, especially in terms of acting with unities larger than sentence, and developing vocabulary. It is a natural process of the language to exchange words with other languages for various reasons within the functioning of the language. Turkish has taken words from many eastern and Western languages during its history and today. Especially after the Tanzimat period, this exchange of Western languages increased the placement of many Western languages in Turkish. Turkish instruction sets designed to teach Turkish to foreigners have many words originating from the Western language. The aim of this study is to determine Western origin words in Yedi İklim Turkish teaching set (A1-A2) and to determine the effects of this word on learners.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, Yedi İklim Turkish teaching set, weatern origin words, frequency of

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri