• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

WEB 2.0 ARAÇLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
(WEB 2.0 ARAÇLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ )

Yazar : Cengiz GÜNDÜZALP    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1158-1177
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5318


Özet
Bu çalışma web 2.0 araçları ile zenginleştirilmiş çevrimiçi öğrenmenin öğrencilerin üst bilişsel ve yaratıcı düşünme becerilerine olan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma yakınsayan paralel desen ile yürütülmüştür. Araştırma grubu durum örneklemesi yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın veri toplama araçları üst bilişsel düşünme becerileri ölçeği (ÜBDBÖ), marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeği (MYDEÖ) ve görüşme formudur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre üstbilişsel düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme eğilimleri açısından deney grubunun ön test son test puanları arasında son test puanları lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca deney ve kontrol gruplarının üst bilişsel düşünme becerileri yaratıcı düşünme eğilimleri ön test son test puanları arasında son test puanları deney grubu lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğrenci görüşlerine yönelik bulgularında bu bulguları desteklediği belirlenmiştir. Sonuç olarak çevrimiçi öğrenmeyi web 2.0 araçları ile zenginleştirmek, öğrencilerin üst bilişsel düşünme becerilerine ve yaratıcı düşünme eğilimlerine önemli katkılar sunmuş ve öğrencilerin web 2.0 araçları hakkında olumlu düşüncelere sahip olmalarına destek olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çevrimiçi öğrenme, Web 2.0 araçları, Üst bilişsel düşünme, Yaratıcı düşünme.

Abstract
Dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe ve İngilizce özet (This study was carried out to determine the effects of online learning enriched with web 2.0 tools on students' metacognitive and creative thinking skills. The study was conducted with.convergent parallel design. The research group was determined by using case sampling method. The data collection tools of the study are metacognitive thinking skills scale, Marmara creative thinking dispositions scale and the interview form. According to the findings obtained from the study, it was observed that there were significant differences in favor of the posttest scores between the pretest posttest scores of the experimental group in terms of metacognitive thinking skills and creative thinking dispositions. In addition, it was observed that there were significant differences between the experimental and control groups' metacognitive thinking skills creative thinking dispositions pre-test post-test scores in favor of the experimental group. It was determined that the findings related to student opinions support these findings. As a result, enriching online learning with web 2.0 tools made significant contributions to students' metacognitive thinking skills and creative thinking dispositions and It has supported students to have positive thoughts about web 2.0 tools.

Keywords
Online learning, Web 2.0 tools, Metacognitive thinking, Creative thinking.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri