• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İNSAN VE KURT İLİŞKİSİNİN “BEYAZ DİŞ” VE “DİŞİ KURDUN RÜYALARI” ADLI ESERLERDE EKOELEŞTİREL BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
(THE COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN AND WOLF RELATIONSHIP IN THE WORKS TITLED “WHITE FANG” AND “THE PLACE OF THE SKULL” IN ECOCRITICAL CONTEXT )

Yazar : Süleyman BARLAS    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 980-995
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5325


Özet
Ülkemizde Türk dünyasının edebî ürünlerine yönelik karşılaştırmalı çalışmalar son derece az olmakla beraber bu alanda yayımlanan çalışmalarda da genellikle bir yazarın kendi eserlerinin birbiriyle edebiyat kuramlarından uzak bir biçimde karşılaştırıldığı görülür. Ancak Türk dünyası yazarları da dünya edebiyatını takip etmiş, bunu yaparken de çok sayıda yazardan farklı açılardan etkilenmiştir. Çalışmamızda, farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı kültürlerden beslenen dünya edebiyatında önemli yere sahip iki yazar, Jack London ve Cengiz Aytmatov’un ana kahramanı kurt olan birer romanı “Beyaz Diş” ve “Dişi Kurdun Rüyaları”, ekoeleştiri bağlamında karşılaştırılmış, iki eserde de yazarların kurtların yaşamından yola çıkarak insanın doğal yaşam ve çevre ile ilişkilerini işleyişi arasındaki ortaklıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ekoeleştiri, Cengiz Aytmatov, Jack London, Beyaz Diş, Dişi Kurdun Rüyaları.

Abstract
Although there are several studies related to comparative literature in our country, it is observed that literary products of the Turkic world are generally not included in these studies. What draws attention in the very few studies covering these products is that only one author’s own works are compared with each other and the comparisons made are generally far from literary theories. However, the writers of the Turkic world also followed the world literature, during this process, they were influenced by many writers from different angles. In this study, Jack London and Chinghiz Aitmatov, who have an important position in the world literature, lived in different geographies and fed from different cultures, have one for each novel that “White Fang” and “The Place of the Skull”, whose protagonists are wolves, and these novels are compared in the context of ecocriticism. In both works, it is determined that the commonalities between the process of relations of human’s natural life and environment, which are based on the life of wolves.

Keywords
Ecocriticism, Chinghiz Aitmatov, Jack London, White Fang, The Place of the Skull.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri