• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİ
(TENDENCIES OF RESEARCHES ON REFLECTIVE THINKING PRACTICES IN TURKISH LANGUAGE TEACHING )

Yazar : Mete Yusuf USTABULUT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1089-1104
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5360


Özet
Bu araştırmada, Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme becerilerini, öğretimini ve öğrenme sürecini konu alan bilimsel makale ve lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme becerilerini konu alan, 2021 Haziran ayına kadar hazırlanmış, bilimsel makale ve lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan veriler, doküman analizi yolu ile çözümlenmiştir. Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünmeye yönelik çalışmaların daha çok öğretmen yetiştirme ile ilgili olduğu ardından okuma ve yazma eğitimi, ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konularının geldiği ortaya konulmuştur. İncelenen makale ve tezlerde çoğunlukla nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bununla birlikte veri kaynağındaki çalışmalarda örneklem olarak daha çok öğretmenler seçildiğine dair sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, yansıtıcı düşünme, makale, lisansüstü tez.

Abstract
This research aims to determine the research tendencies of scientific articles and graduate theses on reflective thinking skills, teaching, and the learning process in Turkish language teaching. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. The research data source consists of scientific articles and postgraduate theses, prepared until June 2021, on reflective thinking skills in Turkish language teaching. The data obtained from the research were analyzed by document analysis. It has been revealed that the studies on reflective thinking in Turkish language teaching are mostly about teacher training, followed by reading and writing education, teaching Turkish language as a mother language and a foreign language. Mostly, the quantitative research method was preferred in the articles and theses. However, it was concluded that more teachers were chosen as samples in the studies in the data source.

Keywords
Turkish language teaching, reflective thinking, article, postgraduate thesis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri