• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YEDİ İKLİM TÜRKÇE A1 KİTABI İLE SEJONG KORECE 1-2 KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EVALUATION OF SEVEN CLIMATES (YEDİ İKLİM) TURKISH A1 BOOK AND SEJONG KOREAN 1-2 BOOKS WITH REGARD TO CULTURE TRANMISSION )

Yazar : Şükrü BAŞTÜRK   - Zeynep KILIÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 689-728
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5410


Özet
Son yıllarda Türkiye ve Güney Kore siyasi, ticari alanda büyük gelişmeler kaydeden iki devlet olup buna bağlı olarak da hem Türk kültürü hem de Güney Kore kültürü dünyada merak edilmektedir. Bu nedenle iki kültürü yakından tanıyabilmek ve öğrenebilmek için insanlar: Güney Kore, Türk dizilerini izlemekte; şarkılarını dinlemektedirler. Ayrıca bu kültürlere ilgi duyan insanlar Türkçe ve Korece öğrenmek için dil öğreten kurum, kuruluşlara başvurmaktadır. Bu kurumların başında da Yunus Emre Enstitüsü ile Kral Sejong Enstitüsü gelmektedir. Nitel desenle yürütülen bu çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Bu bağlamda Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe A1 ve Sejong Enstitüsü tarafından hazırlanan Sejong Korece 1-2 kitaplarındaki kültürel ögeler Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnindeki Sosyokültürel Bilgi başlığı altındaki ölçütler çerçevesinde incelenerek tablolar hâlinde değerlendirilmiş ve karşılaştırmalı bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu iki dilin öğretiminde kullanılan ders kitapları karşılaştırıldığında: Kültürel ögelerin dengeli bir şekilde dağılmadığı, A1 seviyesindeki kültürel ögelerin önem sırasının kitaplar arasında farklılık gösterdiği, çoğunlukla hedef kültüre yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Türkçe öğretimi, Korece öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü, Kral Sejong Enstitüsü.

Abstract
In recent years, Turkey and South Korea have been two states that have made great progress in both political and commercial fields, and as a result, people in the World are curious about both the Turkish culture and South Korean culture. For this reason, in order to get to know and learn about the two cultures closely, people watch South Korean and Turkish TV series and listen to their songs. Furthermore, the people who are interested in the Turkish culture, South Korean culture resort to the Turkish and Korean teaching institutions and organizations in order to learn those languages. Two of such leading institutions are the Yunus Emre and King Sejong Institutes. This study has been designed as a qualitative research in the screening model. The data has been collected by document analysis technique. In this study, the cultural elements in the Yedi İklim (Seven Climates) A1 Turkish language book prepared by the Yunus Emre Institute and in the Sejong Hangugo 1-2 Korean language book prepared by the Sejong Institute were investigated within the framework of the criteria under the heading of Sociocultural Knowledge present within the European Common Reference Text for Languages, and evaluated in tables; they were eventually discussed from a comparative perspective. When the course books used in the teaching of these two languages are compared, it has been obviously seen that cultural elements are not dispersed in a balanced way, having been differing according to their importance in the books of A1 level and mostly they included the cultural elements of the target culture.

Keywords
Culture, Teaching Turkish, Teaching Korean, Yunus Emre Institute, The King Sejong Institute.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri