• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRİNDE BİR İNŞA UNSURU OLARAK DİL BİLGİSİ TERİMLERİNİN KULLANILMASI
(A CONSTRUCTION ELEMENT IN BEHÇET NECATİGİL'S POETRY: THE USE OF GRAMMAR TERMS )

Yazar : Alpay GEZER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/1
Sayfa : 179-196
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5421


Özet
Türk şiirinin kilometre taşlarından olan Behçet Necatigil’in şiir dünyasını yansıtan birçok inşa unsuruna rastlanmaktadır. Dış dünya hemen hemen bütün yönleriyle şairin bilincine yansır. Bilinçte işlenen veriler, şair Ben’den şiirsel Ben’e geçişi sağlar. Coğrafya, büyük kent, sokak (parklar, kahveler), ev, gece, gündüz, akşam, karanlık, mevsimler, zaman, mitoloji, tarih, masal gibi soyut ve somut kavramların hinterlandını sıklıkla şiirlerinde bir inşa unsuru olarak kullanan Behçet Necatigil, ortalama insanın hayatını, dramını, çelişkilerini duru bir Türkçeyle dilin zengin olanaklarını kullanarak başarılı bir şekilde şiirine yansıtmıştır. Şairin bazı şiirinde dil bilgisi terimlerini bir inşa unsuru olarak kullandığı ve bu terimlerin gramatikal işlevlerini kimi zaman başat inşa unsuru olarak kimi zaman da şiire anlam zenginliği katmak için bir tevriye ögesi olarak kullandığı görülmektedir. Soyut dil bilgisi terimlerinin şiirde bir malzeme ve inşa unsuru olarak başarılı bir şekilde kullanılması şiirimizin anlam ve çağrışım yönünden zenginleşmesine katkı sunmaktadır. Çalışmamızda, Behçet Necatigil’in şiirinde gramatikal malzemenin sanatsal malzemeye özgün bir şekilde dönüştürüldüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Behçet Necatigil, şiir, inşa, dil bilgisi terimi.

Abstract
There are many construction elements that reflect the poetic world of Behçet Necatigil, one of the milestones of Turkish poetry. The external world is reflected in the poet's consciousness with almost all its aspects. The data processed in consciousness provides the transition from “poet I” to “poetic I”. Behçet Necatigil, who often uses the hinterland of abstract and concrete concepts such as geography, big city, street (parks, cafes), house, night, day, evening, darkness, seasons, time, mythology, history, fairy tale as a building element in his poems, describes the life of the average person. He successfully reflected human life, drama and contradictions in his poetry by using the rich possibilities of the language, with a clear use of Turkish. It is seen that the poet uses grammatical terms as a construction element in some of his poems and uses the grammatical functions of these terms sometimes as the dominant construction element and sometimes as an element of inversion to add meaning to the poem. The successful use of abstract grammar terms as a material and construction element in poetry contributes to the enrichment of our poetry in terms of meaning and connotation. In our study, it was seen that grammatical material was transformed into artistic material in a unique way in Behçet Necatigil's poetry.

Keywords
Behçet Necatigil, poetry, construction, grammar terms.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri