• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GAZİANTEP TÜRKÜLERİNE YANSIYAN KÜLTÜREL ÖGELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON THE CULTURAL ELEMENT THAT REFLECTED IN GAZIANTEP FOLK SONGS )

Yazar : Filiz METE   - Muhammed ŞERBETÇİ - Ümmügülsüm CANDEĞER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 632-643
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5435


Özet
Türk halkının yüzlerce yıllık kültürel birikimini aktardığı halk edebiyatının sözlü geleneğinden olan türküler oldukça önemli ürünlerdir. Detaylı incelendiği vakit türkülerde, hayatın bütün boyutlarının ve hayatı algılayış felsefesinin billurlaşmış numunelerini görmek mümkündür. Türk insanının yaşadığı her dönem ve her yerde türküler, onların müşterek sesi olmuştur. Türküler önemli kültür taşıyıcılarıdır ve aynı kültürü paylaşmak kuşaklar arasında kaynaşma, yakınlaşıp bütünleşmeyi getirecektir. Bireyle ataları arasında bağ oluşturan türküler bu anlamda bireyi yaşadığı toplumun kültürüne uyum sağlamaya hazırlar. Bireyler kültürünü türküleriyle özümser. Bu çalışmanın amacı, türkülerin işlevlerini incelemek, yöre türkülerini derlemek veya sınıflandırmak değil, kültürel ögelerin türkülere yansımasını sadece bir şehir (Gaziantep) kaynaklı türkülerde takip etmektir. Bu amaçla yörenin türküleri incelenerek kültürel özelliklerin ifade edildiği dizeler örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gaziantep, kültür, kültür aktarımı, türkü, kültürel ögeler, türkülerde kültürel ögeler.

Abstract
Folk songs from the oral tradition of folk literature, which convey the cultural heritage of the Turkish people for hundreds of years, are also very important products. When examined in detail, it is possible to see crystallized samples of all dimensions of life and the philosophy of the perception of life in the folk songs. In every period and everywhere Turkish people lived, folk songs have been their common voice. Folk songs are important cultural carriers and sharing the same culture will bring cohesion, convergence and integration between generations. In this sense, folk songs that create a connection between the individual and his ancestors prepare the individual to adapt to the culture of the society he lives in. He absorbs his culture with his folk songs. The aim of this study is not to examine the functions of folk songs, to compile or classify local folk songs, but to follow the reflection of cultural elements on folk songs with only one city (Gaziantep) originated folk songs. For this purpose, the folk songs of the region were examined and the lines in which cultural characteristics were expressed were exemplified.

Keywords
Gaziantep, culture, cultural transmission, folk song, cultural elements, cultural elements in folk s

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri