• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLİ DERSLERİNİN ÇOK UYARANLI ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARIYLA YAPILANDIRILMASI: ÖRNEK EĞİTİM DURUMU
(STRUCTURING TURKISH LANGUAGE LESSONS WITH MULTI-STIMULATING LEARNING-TEACHING ENVIRONMENTS: SAMPLE EDUCATIONAL SITUATION )

Yazar : Esra KARAKAŞ KURT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 847-869
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5442


Özet
Bu araştırmanın amacı; anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, üst düzey düşünen ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesine öncülük eden çağdaş Türkçe derslerini düzeye uygun dilsel, görsel ve işitsel uyaranların işe koşulduğu eğitim ortamlarıyla tasarlamak, örnek eğitim durumlarının nasıl olması gerektiğini ortaya koymak, elde edilen veriler doğrultusunda yükseköğretime ilişkin örnek bir eğitim durumu hazırlamak ve Türkçe öğretimi sürecine farklı bakış açıları kazandırmaktır. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veriler; çok uyaranlı öğrenme-öğretme ortamlarının yapılandırılmasına, dilsel ve düşünsel becerilerin geliştirilmesine dönük etkinlikler ve eğitim durumu hazırlama konusundaki yerli ve yabancı bilimsel yayınlardan (makale, kitap, kitap bölümü, vb.), bilgisunardan, düzeye uygun yazınsal yapıtlardan ve sanatsal uyaranlardan yararlanılarak elde edilmiştir. Örnek eğitim durumuyla düzeye uygun sanatsal uyaranların işe koşulduğu etkinliklerle Türkçe öğretiminin hedef ve kazanımları yaşama geçirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, sınıf ortamında, öğreticinin kılavuzluğunda, birebir ilişki içerisinde, uygulamalı olarak yapılan ve birden fazla uyaranın sınıf ortamına taşınmasıyla sürdürülen Türk Dili dersleriyle dersin sorumluluğu yerine getirilmiş olacak ve birey ana dilinde yetkinliğe ulaşacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Eğitimi, Türk dili, sanatsal uyaranlar, eğitim ortamları.

Abstract
The purpose of this research is; to design contemporary Turkish courses that lead to the upbringing of highly thought and sensitive individuals with advanced comprehensive and telling skills with educational environments where linguistic, visual and audio stimual stimaics are used to the level, to set out what sample training situations should be like, preparing a sample educational status for higher education in accordance with the data obtained and to give different perspectives to the turkish teaching process. This research is a decimal study in the scanning model. A framework for how multistimed training environments should be configured as a result of examining data sources, the case of exemplary education has been tried to be embodied with an understanding in accordance with this framework. As a result, Turkish language courses in the classroom environment, guided by the tutorial, in a one-to-one relationship, made in practice and carried out by moving multiple steadily into the classroom environment, will fulfill their responsibility and the individual will achieve competence in their native language.

Keywords
Turkish Education, Turkish language, multi-stimulus, artistic stimulus, educational environments.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri