• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE DERSİ KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE ACTIVITIES IN TURKISH LESSON BOOKS ACCORDING TO CREATIVE THINKING SKILLS )

Yazar : Atilla DİLEKÇİ   - Halit KARATAY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 830-846
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5443


Özet
Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarında yer alan yaratıcı düşünme etkinlikleri nicelik ve nitelik bakımından incelenmiştir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinden birer Türkçe ders kitabı incelenmiştir. Kitaplar seçkisiz atama yöntemine göre seçilmiştir. Seçilen kitaplardaki etkinliklerin içerik analizi yapılmıştır. Kitaplardaki yaratıcı düşünme becerisi etkinlikleri ve bu etkinliklerin ilgili olduğu dil becerileri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yaratıcı düşünme etkinliklerinin sayısının birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında yaratıcı etkinliklerin dil becerilerine göre dağılımında da tutarlılık olmadığı gözlenmiştir. Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin birbirine benzediği ve metinlerden sonra genellikle aynı türde etkinliklerin yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin fikir üretimini, esnek düşünmelerini ve özgün fikirler ortaya koymalarını destekleyecek etkinlik sayısının artırılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı düşünme, yaratıcı düşünme öğretimi, öğretim etkinlikleri, Türkçe dersi kitapları.

Abstract
In this study, creative thinking activities placed on Turkish textbooks are examined from the quantity and quality perspectives. The document review method was used. In the scope of the research, Turkish textbooks were examined from one book by each 5th, 6th, 7th and 8th grade. Books were chosen by the random assignment method. Content analysis of the books was made. Creative thinking skill activities that were placed in the books and the related language skills were determined. Results showed that different grades’ Turkish textbooks contain different numbers of creative thinking activities. Furthermore, the distribution of creative activities regarding language skills is not consistent. It is determined that the activities in Turkish textbooks are similar to each other and there are usually same types of activities after the texts. In the study increasing number of activities that support students’ idea generation, flexible thinking, and coming up with unique ideas is suggested.

Keywords
Creative thinking, teaching creative thinking, teaching activities, Turkish course books.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri