• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN VE PROGRAM DEĞİŞKENLERİ BAKIMINDAN İLKOKULDA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
(GRAMMAR TEACHING IN PRIMARY SCHOOL IN TERMS OF TEACHER AND TURKISH CURRICULUM VARIABLES )

Yazar : Funda İNAN YILDIZ   - Ahmet BENZER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 754-776
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5451


Özet
Araştırmada ilkokulda dil bilgisi öğretimine yönelik öğretmen ve program değişkenleri karşılaştırmalı olarak incelemeye alınmıştır. Araştırma, durum çalışması ve tarihsel araştırma yaklaşımı kullanılarak tasarlanan nitel bir çalışmadır. Durum çalışması basamağında çalışma grubunu İstanbul ilinde görev yapan 7 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Tarihsel araştırma basamağında ise 1924, 1926, 1930, 1948, 1968, 1981, 2005 ve 2019 ilkokul Türkçe öğretim programlarının dil bilgisi bölümleri öğretmen görüşleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak 18 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlam, zıt anlam, eş sesli sözcük; çekim eki; ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması; özel-cins ad, tekil-çoğul ad, adın halleri, birleşik ad; sıfat, kişi zamiri; bağlaç; fiil, fiilde geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, fiilde kişi; yüklem, özne; kurallı cümle konuları ile noktalama işaretleri kapsamında nokta, virgül, iki nokta, uzun çizgi, tırnak işareti, soru işareti, kesme işareti, ünlem işareti, üç nokta, kısa çizgi, yay ayraç, eğik çizgi işaretlerinin ilkokul düzeyine uygun olduğunu düşünmektedir. Sözü edilen konular 1924-2019 ilkokul Türkçe öğretim programlarında yer almaktadır. Öğretmenler kök, yapım eki; edat; zarf; basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiil; zarf tümleci, dolaylı tümleç; basit cümle, birleşik cümle ile noktalama işaretleri kapsamında den den işaretinin ilkokul düzeyine uygun olmadığını düşünmekle birlikte sözü edilen konular 1924-2019 ilkokul Türkçe öğretim programlarında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
İlkokulda dil bilgisi, işlevsel dil bilgisi, dil edinimi.

Abstract
In the study, teacher and curriculum variables for grammar teaching in primary school were examined comparatively. The research was a qualitative study designed using a case study and historical research approach. In the case study, the study group consisted of seven primary school teachers who are working in İstanbul. In the historical research, the grammar sections of 1924, 1926, 1930, 1948, 1968, 1981, 2005, and 2019 primary school Turkish curriculum were examined in comparison with the opinions of the teachers. A semi-structured interview form consisting of 18 questions was used as a data collection tool. Case study and historical research steps were analyzed separately. According to the results of the research, teachers think that these subjects are suitable for primary school level: literal meaning, figurative meaning, term meaning, synonym, antonym, homophonic word; conjugation suffix; phonetic occurences, proper-genus noun, singular-plural noun, forms of noun, compound noun; adjective, personal pronoun; conjunction; verb, past tense, future tense, present tense, present tense, person in verb; predicate, subject; regular sentence, full stop, comma, colon, long dash, quotation mark, question mark, apostrophe, exclamation mark, ellipsis dots, dash, round parenthesis, slash.These subjects are included in the 1924-2019 primary school Turkish curriculum. According to the results of the research, teachers think that these subjects are not suitable for primary school level: Root, suffix; preposition; adverb; simple, derivative, compound verb; adverbial complement, indirect object; simple sentence, compound sentence, ditto mark. These subjects are included in the 1924-2019 primary school Turkish curriculum.

Keywords
Grammar in primary school, functional grammar, language acquisition.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri