• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN KÜLTÜR OKURYAZARLIĞI
(CULTURAL LITERACY IN TERMS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Nigar KÖÇER   - Celile Eren ÖKTEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 674-688
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5465


Özet
Bu araştırmanın amacı, C1 seviyesinde ders kitaplarındaki okuma metinleriyle birlikte verilen görsellerden yola çıkılarak mevcut materyalin, öğrenicinin kültür okuryazarlığına katkısını değerlendirmektir. Bunun için metinlerin üstyapısına ait tür, tip, ton görünümleri, metindilbilimsel yöntemle incelenmiş, metinlerdeki kültürel göstergeler tespit edilerek düz anlam, yan anlam bağlamında göstergebilimsel çözümleme yapılmıştır. Bu metinler, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (2020) metninde belirtilen C1 okuma yeterlilikleri ve içerdikleri kültür öğelerinin sunumu açısından değerlendirilmiştir. Yabancılara Türkçe Öğretim Programlarında dil seviyelerine (A1-C2) göre standart bir dil, kültür öğretimi programının olmaması, dil öğretim merkezlerinin kendi öğretim programlarını, materyallerini geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Mevcut ders materyallerinin hedef dili, kültürü aktarma başarısı öğretim, öğrenim verimliliğini sağlamamaktadır. Bu araştırmada Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımına öncelik veren üniversitelerde, okutulan “Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe C1 (2021)” adlı ders kitabı incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması desenine göre yapılandırılmıştır. Veriler göstergebilimsel analizin dikkati çektiği kültürel göstergeleri düz anlam, yan anlam ilişkisiyle, metindilbilimin üstyapısına ait tür, tip ve ton değerlendirmelerine göre tablolaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metindilbilim, göstergebilim, kültür okuryazarlığı.

Abstract
The purpose of this research is to evaluate the contribution of the existing material to the learner's cultural literacy, based on the reading texts and accompanying visuals in the C1 level textbooks. For this, genre, type, tone appearances of the texts, which belong to the superstructure, were examined with the text linguistic method, the cultural indicators in the texts were determined and semiotic analysis was made in the context of denotation and connotation. These texts have been evaluated in terms of the C1 reading competencies specified in The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, 2020) and the presentation of the cultural elements they contain. The absence of a standard language and culture teaching program due to language levels (A1-C2) in Turkish Language Teaching Programs for Foreigners has made it necessary for language teaching centers to develop their teaching programs and materials. The success of current course materials in conveying the target language and culture does not provide teaching and learning efficiency. In this research, the textbook called "New Istanbul Turkish for International Students C1 (2021)", which is taught in universities that prioritize cultural transfer in teaching Turkish to foreigners was examined. The study, in which the qualitative research method was preferred, was structured according to the case study. The data have been tabulated according to the superstructural components, genre, type, and tone evaluations of text linguistics, with the relation of denotation and connotation of cultural indicators that semiotic analysis draws attention to.

Keywords
Text linguistics, semiotics, cultural literacy.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri