• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DEDE KORKUT HİKAYÊLERİNİN METİNLERARASI ANLAYIŞLA İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF DEDE KORKUT STORIES IN THE INTERTEXTUALITY CONCEPT )

Yazar : Bilge GÖK   - Abdülkadir SAĞLAM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 554-572
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5467


Özet
Türk dünyasının kültürel değerlerini geçmişten günümüze taşıyan en önemli eserlerden biri de Dede Korkut Hikâyeleridir. Bu çalışmanın amacı Dede Korkut Hikâyelerinin metinlerarası anlam kurma yoluyla incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen çalışmada altı Dede Korkut Hikâyesi ikişerli olarak eşleştirilmiş ve bu hikâyelerin içerikleri metinlerarası anlam kurma yoluyla ele alınmıştır. Araştırmada veriler doküman analizi yoluyla elde edilmiş ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre incelenen Dede Korkut Hikâyelerinin bünyelerinde pek çok ortak temayı barındırmakta olduğu ve bu hikâyelerin eğitim öğretimde metinlerarası anlam kurma yoluyla kullanılmasının mümkün olduğu; yine öğrencilerin üst düzey düşünme, anlam kurma ve bu anlamı kültürel birikimlerimizle harmanlayabilmesi adına Dede Korkut Hikâyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek ve metinlerarası ilişkiler kurulabilecek en önemli eserlerden birisi olduğu görülmüştür. Bu açıdan ele alındığında Dede Korkut Hikâyelerinin metinlerarası anlayışla incelenmesi metinlerdeki anlamın daha iyi anlaşılmasını ve metinlerde yansıtılan Türk kültür öğelerinin gelecek kuşaklara daha iyi yansıtılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Hikâyeleri, metinlerarasılık, okuduğunu anlama.

Abstract
One of the most important works that convey the cultural values of the Turkish world from the past to the present is the Stories of Dede Korkut. The purpose of this study is examine the Stories of Dede Korkut through intertextuality meaning-conception. In the study conducted with a case study of qualitative research patterns, six Dede Korkut Stories were paired in pairs and the contents of these stories were discussed through intertextuality meaning-conception. In the research, the data were obtained through document analysis and analyzed by content analysis method. According to the findings, examined Dede Korkut Stories contain many common thematic theories and it is possible to use these stories in education through intertextural semantics; In order for students to think intellectually, make sense of meaning and blend this meaning with our cultural backgrounds, Dede Korkut Stories has been seen as one of the most important works that can be used in educational activities and intertextural relations can be established. In this respect, the intertextural examination of Dede Korkut Stories will provide a better understanding of the meaning in the texts and a better reflection of the Turkish cultural elements reflected in the texts to future generations.

Keywords
Dede Korkut Stories, intertextuality, reading comprehension.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri