• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YUNUS EMRE DİVANI’NDAKİ SÖZ VARLIĞININ AKSARAY İLİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ
(THE TRACES YUNUS EMRE DIWAN IN THE VOCABULARY OF AKSARAY DIALECT )

Yazar : Muammer DOĞAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1513-1523
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.548


Özet
Yunus Emre, Oğuzcaya dayalı yeni bir yazı dilinin kurulmasında önemli paya sahip halk ozanlarımızdandır. Yaşadığı dönemdeki konuşma dili ile şiirlerini söylemiştir. Onun eserlerinde, Eski Türkçe dönemine ait kelimelerle Türkçenin ses yapısına uyarlanmış ödünçleme kelimeler birlikte yer alır. Yunus’un söz varlığı Türkiye Türkçesi ağızları bağlamında çok fazla ele alınıp incelenmemiştir. Bu çalışmada, yaşadığı coğrafya hâlâ tartışma konusu olan Yunus’un Divanındaki söz varlığı Derleme Sözlüğü temelinde Aksaray ili ağızlarındaki söz varlığı ile karşılaştırılmış, ortaklaşan söz varlığı üç ana başlık altında irdelenerek süregelen tartışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yunus Emre, Divan, Aksaray ağzı, Eski Anadolu Türkçesi.

Abstract
Yunus Emre is one of the folk poets who had an important role on the establishing a new literary language based on Oghuz Turkic. He wrote the poetry in the spoken language of that period. On his works, the words which belong to Old Turkish Period and the borrowed words which were adapted to the phonetic structure of Turkish are found together. The vocabulary of Yunus has not been examined in detail within the context of Turkey Turkish dialects so many times. In this study, the vocabulary of the Diwan of Yunus whose living place is still a matter of debate has been compared with the vocabulary of the dialect in the province of Aksaray on the basis of Compilation Dictionary and by studying the shared vocabulary under three main titles, it is aimed to contribute to ongoing discussions.

Keywords
Yunus Emre, Diwan, Aksaray dialect, Old Anatolian Turkic.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri