• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

PISA 2018 TÜRKİYE VERİLERİNE GÖRE TEK DİLLİ VE İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN OKULDAKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
(COMPARISON OF MONOLINGUAL AND BILINGAL STUDENTS' OPINIONS ON THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN SCHOOL BASED ON PISA 2018 TURKEY DATA )

Yazar : Cenan İŞCİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 729-740
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5487


Özet
Birçok ülkede, sahip oldukları dilsel sınırlılıklar ve göçün neden olduğu sosyoekonomik dezavantajlar iki dilli öğrencilerin okuldaki başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Buna ek olarak okuldaki eğitim-öğretim sürecinin iki dilli öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmamış olması da onların okul başarılarını olumsuz etkileyen etmenlerdendir. Geniş kapsamlı ve uluslararası katılımlı bir tarama çalışması olan PISA, iki dilli öğrencilerin okuldaki eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşleri ile ilgili ayrıntılı veri sunmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma PISA 2018 verisine dayalı olarak tek dilli ve iki dilli öğrencilerin okuldaki eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları PISA 2018 Türkiye taramasına katılan 6890 öğrencidir. Bu örneklemde tek dilli ve iki dilli öğrencilerin okuldaki eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerinin istatistiksel karşılaştırması sonucunda, iki dilli öğrencilerin tek dilli öğrencilere kıyasla okuldaki eğitim-öğretim sürecine ilişkin genel olarak daha olumsuz görüşlere sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İki dillilik, okula aidiyet, PISA 2018.

Abstract
In many countries, linguistic limitations and socio-economic disadvantages caused by immigration can negatively affect bilingual students' success in school. In addition, the fact that the instructional process in the school was not designed considering the needs of bilingual students is one of the factors that negatively affect their school success. PISA, which is an international survey study, provides comprehensive data on the views of bilingual students on the educational environment at school. In this context, this study aims to compare the views of monolingual and bilingual students on the educational environment at school, based on PISA 2018 data. The participants of the study are 6890 students who participated in the PISA 2018 Turkey survey. As a result of the statistical comparison of the views of monolingual and bilingual students on the teaching/learning process at school in this sample, it was observed that bilingual students generally have more negative views on the educational environment at school compared to monolingual students.

Keywords
Bilingualism, school belonging, PISA 2018.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri