• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAŞKAY TÜRKÇESİNDE İYELİK BİLDİREN YÜKLEMLEMELER
(PREDICATIONS INDICATING POSSESSIVE IN QASHQAI TURKISH )

Yazar : Abdullah ELCAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1500-1512
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.550


Özet
Kaşkay Türkçesi; İran’ın güneyinde, Fars eyaletinde yaşayan Kaşkay Türklerinin konuşma dilidir. Türk dillerinin tasnifinde Oğuz grubu Türk lehçeleri arasında gösterilen Kaşkay Türkçesi yazı dili olarak gelişmemiş; Kaşkay Türklerinin hemen tamamının aynı zamanda Farsça konuşuru olması dolayısıyla da Farsçanın güçlü etkisi altında tipolojik özelliklerini büyük ölçüde yitirmeye başlamıştır. İki dilin karşı karşıya gelmesiyle ortaya ne gibi durumların çıkabileceği dil bilim çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Önceleri bu ilişkiler yalnızca kelime alışverişi ile sınırlı tutulmakla birlikte günümüzde dillerin birbirinden yapısal ögeleri de kopyalayabildikleri kabul edilmektedir. İki dilli her topluluk gibi Kaşkay Türkleri de sosyal açıdan baskın olan Farsçadan yapısal ögeleri almakta ve bu yapılar dilin kendi yapısal ögelerini geri plana itmektedir. Bu çalışmada Kaşkay Türkçesinde iyelik bildiren yüklemlemeler Türkiye Türkçesi ve Farsça ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kaşkay Türkçesi, Farsça, iki dillilik, dil ilişkileri, iyelik bildiren yüklemlemeler.

Abstract
Qashqai Turkish is a spoken language of Qashqai Turks settled in South of Iran, in the state of Fars. Qashqai Turkish, which is shown at Oghuz group in the classification of Turkic languages, has not developed as a literary language. Because almost all of the Qashqai Turks are also Persian speakers, Qashqai Turkish has begun to lose its typological features under the deep influence of Persian. It is of great importance what the confrontation of both languages may yield in linguistic studies. Initially, although these relationships were only confined to exchange of words, today, the bilateral copy and adoption of structural elements between the two languages is common. As a bilingual community, Qashqai Turks adopt structural elements from the socially dominant Persian and these structures slowly replace its own structural elements. In this study, predications indicating possessive in Qashqai Turkish will be discussed in comparison with Turkey Turkish and Persian.

Keywords
Qashqai Turkish, Persian, bilingualism, language contact, predications indicating possessive.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri