• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DE- FİİLİYLE YAPILAN BİR EKSİLTİLİ CÜMLE TİPİ ÜZERİNE
(ON AN ELLIPTICAL SENTENCE TYPE MADE WITH THE VERB DE- (TO SAY) )

Yazar : Selma GÜLSEVİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 527-537
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5508


Özet
Aramızdaki en etkili iletişim yolu olan dil, iletişim alanındaki ve anındaki ihtiyacı karşılamak üzere değişik şekillerde ve yollarla yapılanır. Aynı duygu veya düşünceler, kullanıcı ve alıcının dili kullanma becerisi, tecrübesi, niyeti gibi değişik faktörlerden dolayı farklı şekillerde ifade imkânı bulur. Bazen tekrara düşmemek, en az çaba ilkesi, alıcının birtakım şeyleri bildiğini veya doğru tamamlayacağını düşünmek, bazen de cümledeki vurguyu değiştirme niyeti cümlelerde eksiltili yapıların oluşması sonucunu doğurur. Bu makalede ele aldığımız konu ana cümlesinin yüklemi de- fiili olan cümlelerde karşımıza çıkan bir eksilti modelidir. Yüklemi de- fiili olan bazı cümlelerde cümlenin nesnesi durumundaki aktarma cümlelerinin bir kısmı de- fiilinden önce, bir kısmı de- fiilinden sonra kullanılabilir. Çalışmanın amacı, yüklemi de- fiili olan ve yüklemden sonra kullanılıp nokta, noktalı virgül veya virgül ile yüklemden ayrılan aktarma cümlelerinin dikkatlere sunulup, bunlarda cümlenin sonunda bulunan ve yüklem vasfına sahip sözlerin cümlenin yüklemi olmadığına dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler
Eksilti, eksiltili cümle, devrik cümle, de- fiili, söz dizimi.

Abstract
Language, the most effective way of communication among people, is structured in different ways meet the need at the moment of communication. The same feelings or thoughts can be expressed in different ways due to different factors such as the user and receiver's ability to use the language, experience and intention. Sometimes avoiding repetition, the principle of least effort, thinking that the recipient knows something or will complete it correctly, and sometimes the intention to change the emphasis in the sentence results in the formation of elliptical structures in the sentences. The subject we are discussing in this article is an ellipsis model that appears in sentences where de- is the predicate of the main clause. In some sentences whose predicate is de-, some parts of the reported statements, when they are the objects of sentences, could be used both before and after the predicate. The aim of this article is to draw attention to the fact that in the sentences where de- is the predicate and the reported statements are the objects and separated by a period, comma or a semicolon, the words that are regarded predicate are, indeed, are not the predicates of such sentences.

Keywords
Ellipsis, elliptical sentence, inverted sentence, to say, syntax.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri