• Hızlı Erişim

VALEH HACILAR'IN “KARAPAPAK ELLERİ” ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKMAKLA GÜRCİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN TANITIMI
(IDENTIFICATION OF THE TURKS IN GEORGIA TO VALEH HACILAR’S POETRY “KARAPAPAKS VILLAGES” )

Yazar : Şureddin MEMMEDLİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1568-1580
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.552


Özet
Gürcistan’daki Türklerin yetiştirdiği Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar, bilim insanı olmasının yanı sıra, şairliğiyle de ünlü şahsiyettir. Onun Borçalı konulu şiirleri arasında “Karapapak Elleri” (Karapapak İlleri) şiirinin önemli, özgün bir yeri vardır. Şiir, adından da anlaşıldığı üzere, Gürcistan’da meskûnlaşan Borçalı / Karapapak Türk topluluğunun tarihine, günümüz konumuna ayna tutmaktadır. Makalede söz konusu şiir incelenmektedir, şiirde konu, anlam, düşünce, izlek, imgeler, simgeler, ritim-uyum, biçem, vb. etmenler açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hacılar, Karapapak, şiir.

Abstract
Valeh Hacilar as well as being a scientist, poet of the Turks in Georgia, with its famous figure. Borchaly theme of his poems, “Karapapak Elleri” (Karapapaks Villages) poetry is important, there is the original location. Poetry, as seen from its name, the Turkish community Borçaly-Karapapak in Georgia luckily it reflects. To the poem mentioned in the article are analyzed, poetry, theme, meaning, thought, thread, images, icons, rhythm-harmony, style, etc. are described elements.

Keywords
Hacilar, Karapapak, poetry.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri