• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ ANLATIMLARININ TUTARLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING ORAL EXPRESSIONS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS IN TERMS OF CONSISTENCY )

Yazar : Sadık Ahmet ÇETİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 870-888
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5526


Özet
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sözlü anlatımlarını tutarlılık açısından incelemektir. Çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışma grubu 20 kişiden oluşmaktadır. Veriler ses kayıt cihazıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada verilerin analizi sonucunda öğrencilerin öyküleyici anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarının tutarlılık ortalaması 3,0; açıklayıcı anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarının tutarlılık ortalaması 2,8 çıkmıştır. Öğrencilerin yaptıkları tutarlılık hataları en fazladan en aza doğru öyküleyici anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarında “metnin planı, eksik bilgi, ani geçişler, konu bütünlüğü, metindeki uyum, tekrar eden bilgi, anlatımın yarıda kesilmesi, anlaşılmayan yerler ve çelişkili bilgiler” açıklayıcı anlatım şeklindeki sözlü anlatımlarında “metnin planı, eksik bilgi, ani geçişler, konu bütünlüğü, tekrar eden bilgi, anlatımın yarıda kesilmesi, anlaşılmayan yerler, metindeki uyum ve çelişkili bilgiler” de çıkmıştır. Sonuç olarak öğrencilerinin sözlü anlatımlarında tutarlılık düzeyi öyküleyici yapıda orta, açıklayıcı yapıda orta düzeyin biraz altında çıkmıştır. Öğrencilerin sözlü anlatımlarında tutarlılıkla ilgili en fazla yaptıkları hataların öyküleyici ve açıklayıcı yapıda genel olarak aynı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sözlü anlatım, konuşma, hazırlıksız konuşma, metin dilbilim, tutarlılık.

Abstract
The aim of this research is to examine the oral expressions of the students studying at the faculty of education in terms of consistency. The study is a qualitative research. The study group consists of 20 people. Data were collected with a voice recorder. Descriptive analysis and content analysis were used in the analysis of the data. As a result of the analysis of the data in this study, the average consistency of the verbal expressions of the students in the form of narrative narration was 3.0; The consistency average of the oral explanations in the form of explanatory expression was 2.8. Consistency errors made by the students in the form of narrative narration from the most to the least were also revealed as "plan of the text, incomplete information, sudden transitions, subject integrity, harmony in the text, repetitive information, interruption of the narration, incomprehensible places and contradictory information" in his oral expressions in the form of explanatory speech, "the plan of the text, incomplete information, sudden transitions, the integrity of the subject, the repetitive information, the interruption of the narration, the incomprehensible places, the harmony and contradictory information in the text" were also revealed. As a result, the level of consistency in the verbal expressions of the students was moderate in the narrative structure and slightly below the moderate level in the explanatory structure. It was observed that the most common mistakes made by the students regarding consistency in their oral expressions were generally the same in narrative and explanatory structures.

Keywords
Oral expression, speaking, impromptu speaking, text linguistics, coherence.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri