• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI BAĞLAMINDA KADINLAR
(WOMEN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUE TRANSFER )

Yazar : M. Fatih KANTER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1607-1615
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.568


Özet
İnsan geçmiş şimdi ve gelecek düzlemini içerisinde barındıran bir varlık konumundadır. Bu nedenle de dünyalık yaşamında geçmişten aldıklarını şimdide yaşarken kendi deneyimlerini de geleceğe aktarır. Bu aktarım aslında bir tür dünyaya tutunma çabasıdır. Bu çaba ise kimlik tanımlamasının sınırları dâhilindedir. İnsan, kendi kimliğini kanıtlamak isterken çevresine ve özellikle de kendinden sonra gelenlere deneyimlerini aktararak bir bilinç oluşturmak ister. Kendi neslinin devamını sağlayacak olan kadınlar ise özellikle bu görevin üstlenicisidir. Bireysel kimliğini toplumsal kimlikte bütünleştiren kadınlar gelecek inşasında etkin rol oynarlar. Gelecek nesillerin milli kimlik kazanımlarını aile temelinde ilk dokunuşlarla sağlayan kadınlar, olumlu ya da olumsuz olarak yeni nesillerin öncüsü konumundadır. Ömer Seyfettin hikâyelerinde milli bilinç ve kimlik inşası kavramları temel izleklerdendir. Toplumun geleceğine yön veren kadınlar, Primo Türk Çocuğu, Fon Sadriştayn’ın Oğlu, Fon Sadriştayn’ın Karısı, Piç, Harem ve Zeytin Ekmek hikâyelerinde hem olumlu hem olumsuz yönleriyle ele alınır. Bir anne olarak kadının çocuğun kimlik inşası sürecindeki etkisi de bu hikâyelerde gözler önüne serilir.

Anahtar Kelimeler
Değer aktarımı, kimlik, anne, Ömer Seyfettin, hikâye.

Abstract
Human is a being who inholds the levels of past, present and future. For this season, he lives what he took from the past and carries his experiences to the future. This transfer principally is an attempt to hold to the world. This attempt is within the boundaries of identity definition. While wishing to prove his identity, human wants to raise a consciousness through carrying his experiences to next generations. Women, who provide continuance of the generation, are the contractors of this task. Women who integrate their individual identity with the social one play an active role to construct the future. Women, who within the family attempt to make gain national consciousness through the first touches, are both positively and negatively the pioneers of new generation. In Ömer Seyfettin’s stories, national consciousness and identity construction are the primary themes. Women, who take turn to the future of society, are both embraced positively and negatively in the stories Primo the Turkish Child, Fon Sadriştayn’s Son, Fon Sadriştayn’s Wife, The Bastard, Harem and Olive, The Bread. These stories touch upon the theme of woman as mother and her affect to the child in the process of identity construction.

Keywords
Value transfer, identity, mother, Ömer Seyfettin, short story.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri