• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖRTÜLÜ ANLAM UNSURLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YERİ
(THE PLACE AND IMPORTANCE OF IMPLICIT MEANING ELEMENTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSON CURRICULUM AND TEXTBOOKS )

Yazar : Elif AKTAŞ  Leyla ŞENTÜRK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 371-394
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.569


Özet
Bu çalışma, Türkçe dersi öğretim programındaki (6-8. sınıflar) kazanımlarda ifadesini bulan ‘örtülü anlam’ unsurlarının işlevlerini belirlemeyi ve 2015-2016 eğitim öğretim yılına ait MEB Yayınları 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kullanım düzeyini betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe dersi çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki etkinlikler sınıflandırılmış ve Türkçede örtülü anlam oluşturan kavramlar üzerinde durulmuştur. Betimsel doküman incelemesine dayalı araştırmada, veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Verilerin kategorileştirilmesinde Onan ve Tiryaki’nin (2012) sınıflandırma ölçütlerinden faydalanılmış olup ölçütlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. İncelenen ders kitaplarında, özellikle edebî nitelik taşıyan kurmaca ve şiir türü metinlerde örtülü anlam unsurlarını buldurmaya yönelik etkinliklere sıkça yer verildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Türkçe dersi, çalışma kitabı, örtülü anlam, etkinlik.

Abstract
In this study, it was aimed to determine the function of “implicit meaning” elements that finds its expression to the acquirements in Turkish Lesson Curriculum (6th - 8th Grades) and to describe the level of use in the 6th, 7th and 8th Grades’ Turkish textbooks published by Ministry of Education of 2015-2016 academic year. In the present research in which a document analysis model has adopted, content analysis method was used to analyze the data. In accordance with this purpose, activities at the Turkish course workbooks was classified, centering upon the concepts that carry implicit meaning in Turkish. Onan and Tiryaki's classification criteria were used to categorize the data, making some changes in these criteria. It is often seen to have touched upon the activities toward carrying covert meaning elements especially in the fiction and poetry texts with literary quality in the textbooks examined.

Keywords
Turkish education, Turkish Lessons, textbook, implicit meaning, examine

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri