• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(AT PRIMARY SCHOOL(1-4) OF THE SONGS IN THE MUSIC TEXTBOOK EXAMINED IN TERMS OF THE VALUES )

Yazar : Serap YÜKRÜK  Sıtkı AKARSU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1684-1707
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.573


Özet
İlkokuldaki müzik derslerinde, kazanımlar içerisindeki duyuşsal boyutun önemli bir parçası da değerlerdir. Öğrencilere insani değerleri kazandırmak adına yapılan etkinlikler arasında etkili disiplinlerden biri olan müzik öğretimi dersinde şarkılar en önemli araçtır. Bu çalışmanın amacı ilkokullarda(1-4) okutulan müzik dersi kitaplarındaki ünitelerde yer alan şarkıları değerler bakımından incelemektir. Çalışmada betimsel içerik analizi, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İlkokullarda 1, 2, 3 ve 4. sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkılar çıkarılarak sözleri incelenmiş; değerler ve değerler eğitimi kavramlarının çerçevesi Milli Eğitim Bakanlığı, değerler eğitimi yönergesindeki şekli ile oluşturularak, sözlerle olan benzer ve farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, öğrencilere insani değerleri kazandırma adına etkili bir araç olan müzik öğretimi dersindeki şarkıların işe koşulma düzeyini belirleme açısından ve de müzik öğretimi alanında değerler eğitimi ile ilgili çalışmaların yeterli düzeyde olmaması nedeni ile önem arz etmektedir. Çalışma sonucunda ilkokul(1-4) müzik ders kitaplarındaki şarkı sözlerinin mısralarında, 172 yerde değer vurgusunun yapıldığı tespit edilmiştir. MEB değerler eğitimi yönergesinde yer alan 27 başlık altındaki değerlerden, en çok “sevgi” değerinin, ardından “vatanseverlik” değerinin vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilkokul(1-4) müzik dersi, etkinlik şarkılarında “adil olma”, “alçakgönüllülük”, “empati”, “misafirperverlik”, “nazik olmak” ve “selamlaşma” değerlerine yer verilmediği belirlenmiştir. İçeriği ile uygulamadaki etkinlikleri sayesinde öğrenme ortamlarında ortak bir dil oluşturup, her öğrenciye ulaşması bakımından duyuşsal hedeflerin kazanımı boyutunda, müzik dersinde şarkılar daha fazla işe koşulmalıdır. Bu açıdan ilkokuldaki müzik derslerinde kullanılan şarkı etkinliklerinin sözleri, değer kazanımı boyutunda tekrar gözden geçirilmelidir. Aynı zamanda değer kazanımı hedefinde şarkı etkinlikleri kitapları hazırlanarak, süreç içerisinde kullanımı sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, değerler eğitimi.

Abstract
In music lessons at the primary school is values an important part of the affective in the gains. In music education courses is one of the effective discipline to students gain made on behalf of human values, the songs are the most important tools. The aim of this study to examine the songs the music textbooks in primary school (1-4) in terms of value. In the study was used descriptive content analysis, the document analysis method. In primary schools 1.2.3. and 4th the songs were examined removing from student workbooks music class; framework of the concept of values and values education Ministry of Education creating with the shape in the form values education it has tried to determine with words that are similar and different. This study is important in terms of work conditions to determine the level of songs in music education courses as an effective tool to students give the name of human values and values and because of the lack of adequate work related training in the field of music education. It was determined 172 place where the emphasis of value in the verse lyrics in music textbooks in elementary school (1-4) in study result.It was determined that stress most "love" value, followed by "patriotism" value from the values under 27 title MEB values in educational instruction. Besides it was determined not given location to "fairness", "modesty", "empathy", "hospitality", "be polite" and "greetings" values at effectiveness of song music lessons, elementary school (1-4). Songs in music class more should be put to work in affective goal of salvaging size with regard to each student, create a common language learning environments through practical activities with the content. In elementary school lyrics of songs used in music lessons activity should be reconsidered in appreciation size. At the same time use must be provided song books events in process prepared value recovery target.

Keywords
Music education, values education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri