• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

MAHMUT YESARİ’NİN ROMANLARINDA İSİM-İÇERİK İLİŞKİSİ
(THE NAME-CONTENT RELATIONSHIP IN MAHMUT YESARI’S NOVELS )

Yazar : Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 280-293
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.574


Özet
Edebî eserlerin başlığı, konu ve tema düzleminde yapıta açılan kapı niteliğindedir. Bu bakımdan sanat eserinin ismi ile içeriği arasında doğrudan, simgesel ya da imgesel düzlemde bir bağ vardır. Sanatçı / yazar kitabın bütününün okunmasından önce eserin başlığı aracılığıyla metin ile okur arasındaki ilk ilişkiyi kurar. Hikâye, tefrika roman, tiyatro metinleri yazan bir sanatçı olan Mahmut Yesari; birçok türde eser vermesine rağmen romancı kimliğiyle tanınır. Toplumun aynası işlevini yüklenen 19 romanına seçtiği başlıklar ile romanın içeriği doğrudan ya da simgesel anlamlar içerecek şekildedir. Bu çalışmada Yesari’nin romanları isim - içerik ilişkisi bağlamında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
isim-içerik ilişkisi, roman, Mahmut Yesari.

Abstract
The title of literary works in plane of subject and theme is word that opens the work. From this perspective, between title of literary work and content is a bond directly, symbolic or in imaginary plane. Before reading the entire book, artist/writer establishes first relationship between reader and text through title of the literary works. Mahmut Yesari, who is write stories, serialized novels, theater texts is known by his novelist identity despite his works on many types. The content of the novel with titles he chooses for his 19 novels hold up a mirror to society, include direct or symbolic meanings. In this work will be evaluated Yesari’s novels in the context of name-content relationship.

Keywords
name-content relationship, novel, Mahmut Yesari.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri