• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF PICTURED STORY BOOKS PREPARED FOR PRESCHOL CHILDREN REGARDING ELEMENTS OF FEAR AND VIOLENCE )

Yazar : Muhammed ÖZTÜRK  Songül GİREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2095-2108
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.585


Özet
Okul öncesi dönemden itibaren, çocukların kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını edinmelerinde karşılaştıkları kitapların niteliği oldukça etkilidir. Bu anlamda, küçük çocuklar için kitap seçiminde yetişkinlerin tutumu ve bilgisi önemli rol oynamaktadır. Araştırmada, Aksaray’da yaşayan ailelerin ve öğretmenlerin okul öncesi dönemdeki çocuklar için seçebilecekleri hikâye kitaplarında şiddet ve korku öğelerinin kullanım sıklığı ve varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma var olan durumu olduğu gibi aktarmayı amaçladığı için survey (tarama-betimleme) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aksaray İl Halk Kütüphanesi ve kitabevlerinde yer alan, okul öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanarak 2009-2015 yılları arasında yayınlanmış 54 hikâye kitabı, Dağlıoğlu ve Çakmak (2009) tarafından geliştirilen değerlendirme formu ile incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, korku ve şiddet, resim ve metin olmak üzere kategoriler oluşmuştur. Korku ve şiddet öğelerinin varlığı ile kitaplardaki kullanım sıklığı yüzde ve frekans değerleri verilerek açıklanmıştır. Araştırma sonucuna göre; incelenen hikâye kitaplarında metin ve resim kısımlarında az da olsa şiddet ve korku öğelerinin yer aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi dönem, çocuk edebiyatı, hikâye kitapları, şiddet, korku.

Abstract
From the preschool period, the quality of book is important for children to acquire reading habits and love of book. In this sense, attitude and knowledge of adults in book selection for children, play an important role. In the research, it is intended to determine frequency of occurrence and existence of fear and violence in story books that families and teachers could select for children who in preschool period in Aksaray. As the research aims defining of a given situation as it is, descriptive survey model is adopted for this study. Randomly selected 54 story books that published between 2009-2015 which prepared for preschool children and located in Aksaray Public library and bookstores was examined through evaluation form which developed by Dağlıoğlu and Çakmak (2009). As a result of the data analysis, violence, fear, picture and text categories comprised. Frequency of occurrence and existence of fear and violence explained by providing percent and frequency values. According to the research result, it is determined that even little items regarding violence and fear is included in story books that examined.

Keywords
Preschool period, Children's literature, Story books, Violence, Fear.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri