• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ -BİR İÇERİK ANALİZİ
(DETERMINATION OF COMPARATIVE CURRICULUM RESEARCH TRENDS -A CONTENT ANALYSIS )

Yazar : Zühal ÇUBUKÇU  Burak Yasin YILMAZ Tuğba İNCİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 446-468
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.590


Özet
Karşılaştırmalı eğitim, farklı eğitim sistemlerinin incelenerek benzerlik ve farklılıklarının tespit edilmesi, karşılaşılan sorun ve nedenlere benzer durumlarda benzer çözüm yolları önerilebilmesi ve yorumlanabilmesini kapsayan bir çalışma alanıdır. Karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının esası eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim programları üzerine yapılan çalışmaların çok boyutlu şekilde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışmasıdır. Bu kapsamda iç içe geçmiş durum çalışması deseni benimsenmiş ve doküman incelemesi tekniğiyle makaleler ve tezler incelenmiş ve Karşılaştırmalı Eğitim Programları alanındaki araştırma eğilimleri detaylarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, analiz sonuçları frekans ve yüzde değerleri ile ifade edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, karşılaştırmalı eğitim alanında yapılan çalışmaların gittikçe azaldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların birçoğunun öğretmen yetiştirme alanında olması ise araştırma alanının Eğitim Bilimleri ile doğrudan ilişkisiyle açıklanabilir. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının en fazla ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerle yapılması ise bu ülkelerin gelişmiş ülkeler olmasıyla izah edilebilir. Hâlbuki dünyada eğitim programları açısından karşılaştırılacak birçok ülke bulunmaktadır. Özellikle de kültürel ve tarihi geçmişimiz açısından kopmaz bağlarımız bulunan Orta Asya ülkeleri yani Türki Cumhuriyetlerle eğitim programlarımızın karşılaştırılması eğitim açısından yadsınamaz öneme sahiptir. Çünkü ortak değerlere sahip olduğumuz bu ülkelerin özellikle de değer kazanımında hangi ögelere başvurdukları bizim eğitim sistemimiz açısından da yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler
İçerik analizi, eğitim programları, karşılaştırmalı eğitim.

Abstract
Comparative education is a field that detection of examining the similarities and differences of the different educational systems in similar situations can cause problems and suggested similar solutions. It is based on the principles of comparative education studies comparing the education system. The study of comparative education programs in Turkey conducted to investigate the multi-dimensional way of qualitative research is a case study research design. In this context, examined trends in research papers and theses, the document analysis techniques and Comparative Education research trends have tried to reveal the details. In the analysis of data obtained using content analysis, analysis results are expressed as frequency and percentage values. In light of the findings obtained from this study, it appears that gradually decreased in the comparative study of education. Many of the studies are to be explained by the direct relationship with teacher training in Educational Sciences of the study area. Most of the comparative educational research is made with countries like USA, Germany, Britain and France that developed countries can be explained by these countries. But there are many contries that to be compared in terms of curriculum in the world. Especially in terms of cultural and historical past which we will not break our bonds of our curriculum compared with the Turkic Republics of Central Asia that has an undeniable importance in terms of education. Because we have common values that they apply to which element, especially in the appreciation of these countries will be the guiding terms of our education system.

Keywords
Content analysis, curriculum, comparative education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri