• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YENİ KAZAK NESRİNDE TAHKİYEVİ TÜRLER ÜZERİNE
(ON NARRATIVE GENRES IN MODERN KAZAKH PROSE )

Yazar : Aşur ÖZDEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 108-127
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.594


Özet
Son yıllarda Türk Dünyası edebiyatları arasındaki çeviri faaliyetlerinde önemli bir artış olmuştur. Söz konusu çevirilerde birçok sorunla karşılaşıldığı bir gerçektir. Bunlardan biri de terim ve kavramların tam karşılıklarının tespit edilemeyişidir. Çünkü tarihî, siyasi ve coğrafi sebepler yüzünden Türk Dünyası’nın batısı ile doğusu arasında farklı edebiyat gelenekleri oluşmuştur. Bu yazıda Kazak nesrindeki “oçerk, fel’yeton, novella, äñgime, roman, povest’” tahkiyevi yani anlatma esasına bağlı edebî türler tanıtılmış, bunların Türk edebiyatındaki karşılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bahis mevzusu terimlerin Türk dillerindeki karşılıkları da gösterilmiştir. Türk edebiyatında tam karşılığı bulunmayan türlere ve terimlere ise karşılıklar teklif edilmiştir. Makalede öncelikle Rusça, Kazakça ve Türkçe kaynaklardan faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Kazak edebiyatı, tahkiyevi türler, Türk edebiyatı, Türk Dünyası, çeviri.

Abstract
A significant increase in literary translation activities in Turkic World has recently been observed. However, many issues are faced within translations. One of these consists of the issue of not being able to define counterparts of terms and concepts due to different literary traditions that developed in the West and East of Turkic World, based on historical, political, and geographic grounds. This study aims to introduce ocherk, feuilleton, novella, äñgime, novel, and povest as literary genres based on narration in Kazakh literature and to define their counterparts in Turkish literature. The counterparts of the mentioned literary genres in Turkic languages were also included. For the genres and terms with no corresponding equivalents in Turkish literature, counterparts were suggested. Particularly Russian, Kazakh, and Turkish sources were used when writing this article.

Keywords
Modern Kazakh Literature, narrative genres, Turkish literature, Turkic World, translation.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri