• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAZAK TÜRKÇESİNDE AİLE BİREYLERİ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(AN EXAMINATION OF ABOUT PROVERBS IN KAZAKH RELATED TO FAMILY MEMBERS )

Yazar : İsrafil UÇAR   Nazım DOĞRUER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 94-107
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.603


Özet
Türk toplumları tarih boyunca ailenin toplumsal bir birim olarak yaşamasına önem vermişlerdir çünkü Türk kültüründe “aile” kavramı hususi önem arz etmektedir. Şüphesiz, bu durum Türklerin ulusal ve kültürel değerler sisteminden kaynaklanmıştır. Aile yapısında görülen düzen, aileye bağlılık, şeref ve onur kavramları, ailenin muhafazası ve kutsallığı, yüzyıllara dayalı oluşum ve kuşaklar boyu aktarılan geleneksel birikim şüphesiz atasözlerine de yansımıştır. Sözlü kültür ürünü olan ve hayatı doğru yaşamak için oluşturulmuş olan atasözleri; ders verme, yol gösterme gibi birçok anlamsal özellik taşımaktadır. “Aile” konusu da atasözlerinin anlamsal niteliğiyle ilgilidir. Bu makalede Kazak atasözlerinde aile konusu ele alınmış ve ayrıca Türk kültüründe atasözü, Türkiye Türkçesinde ve Kazak Türkçesinde atasözü kavramları, tarihten günümüze atasözünün adlandırılması, Kazak Türklerinde aile, Kazak Türkçesinde aile bireyleri ile ilgili atasözleri anlamsal açıdan incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Kazak Türklerinde Aile, Atasözü

Abstract
Throughout the history, Turkish Societies have given a importance to family so as to have it lived as a corporate element because the ‘family’ concept have a particular significance in Turkish culture. Inarguably, this circumstance has arisen from Turk’s national and cultural ethos. Order, dependence on family, honor and pride concepts, conservation and holiness of family, organism based on centuries and traditional accumulation transformed throughout the generations, which are observed in family structure, have been reflected to proverbs. Proverbs as a product of oral culture and having been formed to live life truthfully have the semantic features such as instructing and guidance. The issue of ‘family’ is also related to semantic value of proverbs. The ‘family’ matter throughout the proverbs in Kazak language were handled in this paper, and additionally; proverbs in Turkish culture, proverb concepts in both Turkey Turkish and Kazak Turkish languages, terming proverbs from history to modern day, family in Kazak Turks and family members in Kazak Turks have been analyzed semantically.

Keywords
Kazak Turkish, Turkey Turkish, Family in Kazak Turks, Proverb

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri