• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BURSALI LEVHÎ VE Mİ’RÂCİYYE’Sİ
(LEVHÎ FROM BURSA AND HIS Mİ’RÂCİYYE )

Yazar : Yunus KAPLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 226-256
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.609


Özet
Klasik Türk edebiyatında İslam dininin Osmanlı toplum hayatındaki etkisiyle oluşturulmuş dinî muhtevalı birçok nazım türü bulunmaktadır. Hz. Muhammed’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yükselişini anlatan mi’râciyyeler de bu nazım türlerinden biridir. Daha çok manzum şekilde karşımıza çıkan, genellikle mesnevi ve kaside nazım şekillerinin tercih edildiği mi’râciyyeler, müstakil bir eser olabildiği gibi çeşitli eserlerde bir bölüm hâlinde de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle birçok divan şairinin kaside nazım şekliyle kaleme aldığı mi’râciyyeler bu türün en güzel örnekleri arasında yer alır. 18. yüzyıl şairlerinden olan Bursalı Levhî de kaside nazım şekliyle bir mi’râciyye kaleme almıştır. Bu çalışmada bu kasidenin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak transkribe edilmiş metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, Bursalı Levhî, miraç, mi’râciyye.

Abstract
On classical Turkish literature, there are many poetry type with religious content which were made by the effect of Islam religion on Ottoman community life. Miracciye (which are literary works) which tells how Hz. Mohammed went from Al-masjid al-haram to Al-mesjid al-Aqsa and then to the blue are one of these poetry type. As Miracciye that comes out mostly as poetic, generally its masnavi and ode forms are preferred can be separate work, it may come out as a part of various works. Especially, miracciye that many Ottoman poets wrote ode form has place in finest samples within this type. Levhi who was poets in 18. century and from Bursa wrote a miracciye in ode form also. On this study, form and content features of this ode have been emphasized and its transcribed text has been involved.

Keywords
Classical Turkish Literature, Levhî from Bursa, miraç, mi’râciyye.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri