• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GAUTIER’İN İSTANBUL VE HAŞİM’İN FRANKFURT SEYAHATNAMESİ ADLI ESERLERİ ÜZERİNE BİR EDEBÎ TÜR İNCELEMESİ: GEZİ YAZISI
(A LITERARY GENRE ANALYSE ON GAUTIER’S İSTANBUL AND HAŞİM’S FRANKFURT SEYAHATNAMESİ: TRAVEL WRITING )

Yazar : Hakan SOYDAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 705-719
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.611


Özet
Kendini merkeze alarak ötekini anlama ve anlatma gayesi güden gezi yazısı, bağımsız bir edebî tür olarak ele alınmıştır. Gezi edebiyatı dâhilinde değerlendirilebilecek olan diğer edebî türlerle arasındaki ilişki ise aile benzerliği kavramı ile izah edilmeye çalışılmıştır. Müstakil bir tür olarak gezi yazısını meydana getiren sebepler ve edebî bir tür olarak varlığını sürdürmesini sağlayan ilkeler artsüremli bir inceleme ile açıklanmaya çalışılmıştır. Türün kendine has ilkeleri belirlendikten sonra Téophile Gautier’in İstanbul ve Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi adlı eserleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Gautier ve Haşim’in bu edebî türde eser vermelerini sağlayan sebepler tespit edilmeye ve akabinde her iki yazarın da eserleri karşılaştırılarak türün kendine has ilkelerine ne denli riayet ettikleri örneklendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gezi yazısı, Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, Téophile Gautier, Ahmet Haşim.

Abstract
Travel writing which aims to comprehend and represent the other by taking himself to the center, is issued as an independent literary genre. The relationship between the other literary genres for traveling literature is also tried to define in the context of family similarity. The reasons which create the traveling writing as an independent genre and the principles which provide the maintenance of this genre are essayed to be illuminated by a diachronic analyze. After defined the original principles of the genre, Téophile Gautier’s İstanbul and Ahmet Haşim’s Frankfurt Seyahatnamesi are examined according to a comparative approach. It is objected to determine the reasons why Gautier and Haşim wrote these works and exemplify how these two works obeyed to the genres original principles by comparating two writers’ works.

Keywords
Traveling writing, Turkish literature, French literature, comparative literature, Téophile Gautier,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri