• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

DEDE KORKUT KİTABI’NDA HAYVANLA İLGİLİ KELİMLERİN TASNİFİ
(CLASSIFICATION OF ANIMAL RELATED WORDS IN DEDE KORKUT BOOK )

Yazar : Servet KARÇIĞA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 12-33
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.613


Özet
Alt anlamlılık, bir dildeki kavramları anlamlarına göre içerleme veya hiyerarşik yöntemle inceleyen bir dil bilimi yöntemidir. Kavram alanı ise eş anlamlı, yakın anlamlı ve anlam yönüyle birbirini tamamlayan veya sınırlayan ilgili kelimelerin oluşturduğu bir dil alanı kuramıdır. Bir milletin bir kavrama bakış açısı o milletin o kavramla ilgili kullandığı kelimelerle yakından ilgilidir. Bu çalışmada, öncelikle tasnif, alt anlamlılık ve kavram alanı hakkında bilgi verilecektir. Sonra Türk dili ve edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hayvan kavramı alt anlamlılık yöntemiyle tasnif edilecektir. Daha sonra da kavram alanı kuramı yöntemiyle Oğuz Türklerinin hayvan kavramına bakış açısı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Kitabı, Hayvan Kavramı, Alt Anlamlılık, Kavram Alanı, Tasnif

Abstract
Hyponymy is a method of Lingustics that deals with classification of words according to their meaning or hierarchy. As for conceptual field, it is a Linguistic area theory that involves synonyms, connotations and words that complement or limit each other in that their meaning. The point of view that a nation has about a concept is closely related with the words which are used by that nation. In this study, firstly, classification, hyponymy and conceptual field will be discussed. Secondly, animal concept in Dede Korkut Book, one of the significant works of Turkish Language and Literature, will be classified with the method of hyponymy. Finally, the point of view that Ghuzz Turks have about animal concept will be presented by the method of conceptual field.

Keywords
Dede Korkut Book, Animal Concept, Hyponymy, Conceptual Field, Classification

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri