• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARİHSEL BİLİNÇ AKTARIMI BAĞLAMINDA GÜLSEVİN KIRAL’IN ESERLERİ: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR VE ÇALINAN KENT
(GÜLSEVİN KIRAL’S WORKS IN CONTEXT OF TRANSMISSION OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR AND ÇALINAN KENT )

Yazar : Yasin Mahmut YAKAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 310-323
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.625


Özet
Kültür, toplumların manevi anlamda sürekliliğini sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu açıdan her millet sahip olduğu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak ister. Maddi ve manevi olmak üzere iki boyutu olan kültürün bu unsurlarını korumak büyük ölçüde tarih bilincinin milleti oluşturan bireylere kazandırılmasıyla yapılabilir. Bu aktarımda ise çocuğun okuduğu kitaplar önemli bir noktada durmaktadır. Çocuklara yönelik kitaplar aracılığıyla bireylere erken yaşlardan itibaren tarih bilinci, kültürel mirası koruma ve bu mirasa sahip çıkma gibi olumlu iletiler aktarılabilir. Çalışmada Gülsevin Kıral’a ait İstanbul’u Çalıyorlar ve Çalınan Kent isimli kitaplar incelenerek bu kitapların tarihsel bilinç aktarımı noktasında nerede durduğu saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılarak doküman analizi deseni kullanılmıştır. Gerekli fişlemeler yapılarak maddi kültür ögeleri sınıflandırılmış ve metinde nasıl konumlandırıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Kıral’ın kitaplarında tarih bilinci sağlayabilecek Süleymaniye Camisi, Galata Köprüsü, Anadolu Hisarı gibi pek çok maddi kültür unsuruna yer verdiği ve eserlerde didaktik bir üslup değil, edebiliği ön plana alan bir dil kullandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, tarihsel bilinç aktarımı, Gülsevin Kıral, İstanbul’u Çalıyorlar, Çalınan Kent

Abstract
Culture is of great importance in order to maintain continuity of spirituality of societies. For that reason, each nation would like to transmit its own culture to future generations. It is possible only through acquisition of historical consciousness by the youth that material and piritual aspects of culture are protected. In transmission of such values, the boks child reads are key players. From the early ages, such positive values as historical consciousness, protection of cultural heritage and maintenance of this heritage could be transmitted through the books for children. In the study, we examined İstanbul’u Çalıyorlar and Çalınan Kent by Gülsevin Kıral and sought to reveal the capacity of these books in transmission of historical consciousness. Document analys is design, a qualitative research method, was used in the study. Concrete cultural elements were recorded and it was determined how they were placed in thet exts. The results suggested that Kıral placed so many material cultural elements as Suleymaniya Mosque, Galata Bridge, Anatolian Fortress in her works and she used not a didactic style but poetic language.

Keywords
Children’s Literature, transmission of sense of history, Gülsevin Kıral, İstanbul’u Çalıyorlar, Çalı

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri