• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DİASPORADA KARAÇAY TÜRKÇESİNİN KULLANIMI ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
(USE OF KARACHAY TURKISH IN DIASPORA CASE OF ESKISEHIR )

Yazar : Erdoğan BOZ  Semra GÜNAY AKTAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 145-155
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.627


Özet
Bu yazıda bir diaspora lehçesi olan Karaçay Türkçesinin Eskişehir ilindeki kullanımı üzerinde durulacaktır. Rus zulmü nedeniyle Kafkaslardaki ata yurtlarından çıkartılan Karaçaylar, Anadolu topraklarına üç büyük dalga hâlinde göç etmişlerdir. Bu göçlerle gelen Karaçaylar; Ankara, Eskişehir, Afyon ve Tokat illerindeki köylere yerleştirilmiştir. Kültürlerine son derece bağlı olan Karaçaylar, yerleştikleri yerlerde uzun süre dillerini ve kültürlerini koruyarak millî benliklerinden kopmamışlardır. Ancak zamanla diasporadaki hâkim kültür ve dilin etkisiyle (dil ve kültürlerinde) yer yer çözülmeler başlamış ve özellikle köyden kente göç nedeniyle bu süreç hızlanmıştır. Karaçay Türkçesi, Karaçayları bir arada tutan ve onların etnik kimliklerini yansıtan bir değer olarak bu özelliğini giderek kaybetmektedir. Lehçenin kullanım alanlarının çoğunu hâkim dil olan ölçünlü Türkiye Türkçesine bırakan Karaçay Türkçesi, ancak aile içinde 30-40’lı ve daha yukarı yaş aralıklarında kullanılan lehçe konumuna gelmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, Karaçaylar, Karaçay Türkçesi, diaspora, dil kaybı, lehçe kullanımı.

Abstract
In this paper, we will dwell on use of Karachay Turkish which is a diaspora dialect in Eskisehir. Karachays who is expelled from theri homeland in caucasus because of Russian cruelty, immigrated to Anatolia as three big wave. They were placed to the villages in Ankara, Eskisehir, Afyon and Tokat. Karachays who related to their culture, didin’t break loose from their individualism as protecting their language and culture where they were placed but in process of time disintegrations started to appear locally under the influence of dominant culture and language. Especially immigraion from village to city made fast this process. Karachay Turkish has been gradually losing its feature of holding together Karachays and reflecting their ethnic identity mostly. Karachay Turkish that left most usage areas of language to dominant language standard Turkey Turkish, reached to condition of a dialct which can be used in mid-thirties and forties and more in families.

Keywords
Eskisehir, Karachays, Karachay Turkish, diaspora, language loss, use of dialect.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri