• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ TEZLERDE EĞİTİM DENETİMİ
(EDUCATION SUPERVISION IN GRADUATE DISSERTATIONS IN TURKEY )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 908-926
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.631


Özet
Bu çalışma, 2006-2014 yılları arasında Eğitim Denetimi alanında lisansüstü seviyede yapılmış olan ve Ulusal Tez Merkezi’nde “teftiş” ve “denetim” anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilen izinli tezler üzerinde hazırlanmıştır. Çalışmada, belirlenen kriterlere (yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, türü, konu, danışman unvanı, yöntem, veri toplama araçları, örneklemleri) göre gerekli veriler toplanmıştır. Toplam 76 lisansüstü tezi incelenmiştir. Bunlardan 50 tanesinin sosyal bilimler enstitüsünde ve 26 tanesinin de eğitim bilimleri enstitüsünde yapıldığı, 8 tanesinin doktora tezi olduğu, 68 tanesinin ise yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Eğitim Denetimi alanı araştırmalarının yeter düzeyde olmadığı ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir alan olduğu bu çalışma ışığında varılan en temel sonuçtur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Eğitim Denetimi, Eğitim Teftişi, Lisansüstü Tezler.

Abstract
This study has focused on the permitted dissertations which have been done at the graduate level in the Education Supervision area between the years 2006-2014 and which have been obtained by using key words “inspection” and supervision” at the National Dissertation Centre. The required data has been collected ( the university where it was done, institution, department, type, subject, supervisor’s degree, method, data collection tools, samples) according to the criteria which was determined at the study. Total 76 graduate dissertations have been examined. It was seen that, 50 of them were done at the social science institute and 26 of them were done at the educational science institute, 8 of them were doctoral dissertations and 68 of them were master thesis. To analize data, content analysis technique has been used. In the light of this study the fundamental conclusion is, the studies of education supervision area isn’t at the sufficent level and it needs to be improved.

Keywords
Education, Education Supervision, Education Inspection, Graduate Dissertations.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri