• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANLATI METİNLERİNDE SIRALI DÜZENE BAĞLI DÖNÜŞÜMLER VE REFİK HALİT KARAY’IN ŞEFTALİ BAHÇELERİ ADLI ÖYKÜSÜ
(TRANSFORMATIONS DEPENDING ON SEQUENTIAL ORDER IN NARRATIVE TEXTS AND REFİK HALİT )

Yazar : İlker AYDIN  Gülşen TORUSDAĞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 740-760
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.634


Özet
Anlatı metinlerini çözümleme yöntemlerinden biri de yüzey yapıda metnin düzenleniş biçimini ortaya koyan metnin bölümlendirilmesi ve yapısal boyutuyla ilintili olan metindeki dönüşümlerin tespit edilmesidir. Çalışmaya konu olan Şeftali Bahçeleri, Refik Halit Karay’ın Anadolu’daki sürgün hayatından izler taşıyan Memleket Hikâyeleri adlı öykü kitabında yer alır. Öykü, yazarın Anadolu köy ve kasabalarına bakışını, içinde bulunduğu dönemin insanını ve sosyal şartlarını yansıtması açısından önemlidir. Öyküde, Avrupa’yı görmüş biri olarak ideallerini gerçekleştirmek üzere kasabaya gelen Yazı İşleri Müdürü Agâh Bey, kısa sürede etrafındaki memurlara uyum sağlayacak, bütün gününü içki alemlerinde ve eğlencelerde geçiren, uyuşuk ve duyarsız bir kimseye dönüşecektir. Bu çalışmada, insan-mekân ilişkisi bağlamında, öyküye özgü “mevsimsel dönüşümle insan dönüşümü arasındaki paralellik” içerisinde ortaya çıkan temel dönüşüm ve onu oluşturan alt dönüşümler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dönüşüm, anlatı, Şeftali Bahçeleri.

Abstract
One of the narrative texts analysis methods is to separate the text into the sequences to reveal the arrangement form of the text in the surface structure and to detect the transformations related to the structural size of the text. The studied Şeftali Bahçeleri is in a storybook titled Memleket Hikâyeleri that bears the traces from Refik Halit Karay’s exile life in Anatolia. The story is important as it reflects the author’s viewpoint for the villages and towns of Anatolia, the people and social conditions of the period in which he lived. In the story, Editor-in-Chief Agâh Bey who comes to town to realize his ideals as someone visited Europe, in a short time, will adapt to the officers around him and will transform to a lazy and insensitive man who spends all his day in the binge drinking and entertainments. In this study, in the context of human-place relation, main transformation and sub transformations that form it appeared in ‘the parallelism between seasonal transformation and human transformation’ specific to this story have been emphasized

Keywords
Transformation, narrative, Şeftali Bahçeleri (Peach Gardens).

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri