• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

ULUPAMİR KIRGIZLARINDA EVLİLİKLE İLGİLİ GELENEKLER
(TRADİTİONS ABOUT MARRİAGE İN ULUPAMİR KYRGYZ )

Yazar : Murat ÖZER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 870-889
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.645


Özet
Kırgızların başka ülkelerde yaşayan kollarından biri de Pamir Kırgızlarıdır. Pamir Kırgızlarının büyük bir kısmı 1982 yılında Türkiye’ye göç etmiş olup günümüzde Van’ın Erciş ilçesi sınırları içinde kalan Ulupamir Köyü’nde yaşamaktadırlar. Ulupamir köyündeki Kırgızlar, yüzyıllardır yaşayan Kırgız gelenek ve göreneklerini bugün de yaşatma gayreti içerisindedirler. Bu gelenekler içerisinde en çok dikkat ettikleri evlilik törenleridir. Bu çalışmada Ulupamir köyünde yaşamakta olan Kırgız Türklerinin evlilikle ilgili âdetleri üzerinde durulmuştur. Bu âdetler diğer Türk boylarında olduğu gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Evvela evlilik çeşitleri üzerinde durulmuş olup evlilik törenleri de düğün öncesinde uygulanan gelenekler, düğün esnasında uygulanan gelenekler ve düğün sonrası uygulanan gelenekler olarak üç aşamada incelenmiştir. Alan araştırmasına dayanan bu çalışmamızda görüşme ve gözlem tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Pamir Kırgızları, Ulupamir Kırgızları, evlilik, gelenekler.

Abstract
One of the branches of Kyrgyz who lives in other countries is Pamir Kyrgyz. A large amount of Pamir Kyrgyz migrated to Turkey in 1982 and nowadays they are living in Ulupamir which is in the Erciş district borders of Van. Kyrgyzs in Ulupamir try hard to protect Kyrgyz's traditions which have lived for centuries. In these traditions, the most they pay attention to the marriage ceremonies. In this study, it is talked about marriage traditions of Kyrgyz Turkish who live in Ulupamir Village. These traditions are formed various phases like other Turkish tribes. Firstly, it is talked about marriage types, then marriage ceremonies are studied in three stages as traditions applied before wedding, traditions applied during wedding and traditions applied after wedding. In thıs study which is based on field research, interview and observation techniques are used.

Keywords
Pamir Kyrgyz, Ulupamir Kyrgyz, marriage, traditions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri