• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANININ SORUNLARI VE ROMANDA YENİ AÇILIMLAR
(THE PROBLEMS OF MODERN TURKISH NOVEL AND NEW DEVELOPMENTS IN THE NOVEL )

Yazar : Osman GÜNDÜZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 784-800
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.648


Özet
Tanpınar 1930’lu yıllarda yazmış olduğu Bizde Roman başlıklı yazısında roman yazarlarının, Türk toplumuna Batılı romancıların penceresinden baktıkları için, “samimi” olamadıklarından ve bununla bağlantılı olarak Türk romanının henüz “intikal” dönemini tamamlamamış olduğundan yakınır. Tanpınar’dan yaklaşık otuz yıl sonra ünlü romancı Kemal Tahir ise 1945’lere kadar Türk romancılarının kendi toplumlarını derinliğine tanımadıklarından dolayı “Batı romanının kopyacısı” hâline geldiklerini söylemektedir. Ne ki tek bir eserle roman dünyasına adım attığımız 1872 yılından bugüne gelinceye kadar 140 yıla yakın bir zaman geçti. Özellikle son yıllarda yayımlanan romanlar Cumhuriyet tarihimizde eşi görülmemiş bir hacme ulaştı ve o ölçüde ilgi gördü. Öyle ki kimi romanların baskısı yüzbinleri bulurken kimileri 500, 600 baskı sayısıyla milyonlarla buluştu. Kuşkusuz bu tablo okuma sorunu olan bir toplum için pek çoğumuzca belki iyimserlikle karşılanabilir, ama nitelik bakımından aynı düşünceleri paylaşmak zor. Öte yandan eserlerin önemli bir bölümü, ciddi bir eleştiri yerine ısmarlamacı anlayışa göre yorumlandıkları için, nitelikleriyle değil, niceliksel yanlarıyla dikkati çektiler. Öyle ki iyi eser okuyucusunu bulur genel ve yerleşik yargısı, yerini, iyi reklam daha çok okur ve doğal olarak çok gelir getirir yargısına bıraktı. Bu yazıda söz konusu sorunlar dikkate alınarak Türk romanının bugünkü durumu incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Türk romanı, postmodern roman, polisiye roman, bilimkurgu roman, fantastik roman.

Abstract
In the writing that Tanpınar wrote in 1930s with the heading Bizde Roman, he complains that the novelists, as they see the Turkish society from the view of Western works, cannot be “intimate” and in accordance with this, Turkish novel has not completed its “transition” period. 30 years after Tanpınar, famous novelist Kemal Tahir said that Turkish novelists had become the imitators of Western novel as they did not know their own society very well. However, 140 years have passed since 1872 when we stepped into the novel world with a work. The novels published especially in recent years have caught a great attention that has never been seen in our Republic history. In fact, while the publications of some novels have reached hundred thousands, some have reached to millions with 500, 600 publications. Undoubtedly, this table may be considered in an optimistic way by many of us for society that has reading problem, but it is difficult to share the same ideas in terms of quality. In addition, a significant part of the works has caught the attention thanks to their quantitative sides not the qualitative ones as they are interpreted with an ordered understanding instead of a serious criticism. Therefore, the judgement that a good advertisement gets more readers and more money has replaced the general and settled judgement that a good work finds its reader. In this declaration, the current situation of Turkish novel will be studied by taking the problems into consideration.

Keywords
Modern Turkish novel, postmodern novel, crime novel, science fiction novel, fantastic novel.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri