• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN BEYNAMAZ DESTANI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE
(THE STUDY NAMED BEYNAMAZ DESTANI OF POET ISMAIL HAKKI ORAL FROM KAYSERI )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 674-686
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.653


Özet
Geçmiş dönemlere ait eserlerin ortaya çıkarılarak okunup, anlaşılır hâle getirilmesi; tarihimiz, kültürümüz, aynı zamanda edebiyat dünyamız için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Kayseri ili Yeşilhisar ilçesi Kuşçu Köyünde 1942 yılında imamlık yapmış olan şair İsmail Hakkı Oral hakkında bilgi verilmiş, şairin Beynamaz Destanı isimli eseri dikkatlere sunulmuştur. İsmail Hakkı Oral Kayseri’de doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını Kayseri ve çevresinde geçirmiştir. Hayatı hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Bu çalışma İsmail Hakkı Oral ve Beynamaz Destanı isimli eseri hakkında hazırlanmış olup iki bölümdür. İlk bölümde İsmail Hakkı Oral’ın hayatı hakkında bilgiler verilerek şairlik yönü üzerinde durulmuş, Beynamaz Destanı şekil ve içerik açısından incelenmiştir. İkinci bölümde ise eserin transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesinde İsmail Hakkı Oral adına kayıtlı Beynamaz Destanı isimli yazma eser tanıtılmış, Arap alfabesinden günümüz harflerine çevrilerek transkripsiyonlu tam metni verilmiştir. Metnin sonuna yazma nüshadan örnekler ve İsmail Hakkı Oral’a ait bir fotoğraf eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İsmail Hakkı Oral, destan, şiir, edebiyat, Kayseri, Yeşilhisar, Kuşçu Köyü.

Abstract
The process of reading, bringing to the light and clarifying of the old works has a great importance for our history, our culture and as well as our literature world. In this study, information was stated about poet İsmail Hakki Oral who worked as an imam in Kuşcu village of Yeşilhisar town in Kayseri city in 1942 and his study named Beynamaz Destani was demonstrated. İsmail Hakki Oral was born in Kayseri and he spent most of his life in Kayseri and its peripheral. We don’t have enough information about his life. This study was on İsmail Hakki Oral and his study named Beynamaz Destani and it was designed as two parts. In the first part, information about İsmail hakki Oral’s life was stated, his poet size was emphasized and Beynamaz Destani was evaluated in terms of its form and contents. In the second part, there was a transcript version of his study. Beynamaz Destani recorded as belonging to İsmail Hakki Oral was demonstrated in Vahid Pasha City Public Library in Kutahya, it has been translated into current alphabet from Arabic form and its transcript full text was stated. Samples from the yazma copy and a photograph of İsmail Hakki Oral were added at the end of the text.

Keywords
İsmail Hakkı Oral, destan, poem, literature, Kayseri, Yeşilhisar, Kuşçu village.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri