• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANA DİLİ KONUŞURU OLMAYAN ÖĞRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
(TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE NON-NATIVE INSTRUCTORS' POINT OF VIEW )

Yazar : Mustafa BALCI  Deniz MELANLIOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 986-1004
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.659


Özet
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi günümüzde uluslararası bir boyut kazanmıştır. Sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda da Türkçe sistemli bir şekilde öğretilmeye başlanmıştır. Türkçenin yurt dışında farklı eğitim kademelerinde yabancı dil olarak öğretilmesiyle ülkelerinde Türkoloji bölümünden mezun olanlar, ilgili kurumlarda Türkçe öğretmeni olarak istihdam edilmeye başlamıştır. Hedef dilin öğretiminde öğretici algısının öğrenici algısını da şekillendirdiği dikkate alınırsa ana dili konuşuru olmayan öğreticilerin Türkçeye yönelik algılarını belirlemek önemlidir. Bu çalışmada ilkokul ve lisede Türkçe öğreticisi olarak görev yapan, ana dili konuşuru olmayan Türkçe öğreticilerinin Türkçeye yönelik algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yönteminden faydalanılmış, 37 Boşnak öğreticiden veri toplanmıştır. Ulaşılan bulgular neticesinde öğreticilerin kendilerini Türkçede yetersiz buldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, ana dili konuşuru olmayan öğretici, algı, Bosna-Hersek.

Abstract
Teaching Turkish as a foreign language has now become an international phenomenon. Besides Turkey, other countries have also started to teach Turkish systematically. The instructor factor is considered to be of vital importance in teaching Turkish as a foreign language. After starting to teach Turkish as a foreign language in diverse educational stages abroad, native instructors have failed to satisfy their requirements, and Turkology graduates in the country have begun to be employed as Turkish teachers in the relevant institutions. Since instructors' perceptions also shape learners' perceptions in language teaching, determining non-native instructors' perceptions of Turkish lessons is important. Thus, the aim of this study is to determine non-native Turkish primary and high school instructors' perceptions of Turkish. This is a case study, a form of qualitative research. Data were gathered from 37 Bosnian instructors. It was found the instructors consider themselves inadequate in the target language, and see the only way to overcome this is being educated in Turkey.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, non-native instructors', perception, Bosnia and Herzegovina.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri