• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ
(BEAR CHARACTER IN FICTIONAL CHILDREN’S BOOKS )

Yazar : Oğuzhan YILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 801-817
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.661


Özet
ve çocuklara verdiği iletiler açısından incelendiği araştırma doküman analizi deseniyle yapılmıştır. Çalışmanın verileri iki şekilde toplanmıştır. İlkin çalışmanın amacı doğrultusunda incelenmek için belirlenen eserler temin edilmiş, sonrasında belirlenen bu eserlerin baskılarının orijinal olup olmadığı kontrol edilmiştir. İkinci olarak ise çocuk okurların kurgusal kitaplardaki ayı karakterine ilişkin düşüncelerini öğrenebilmek amacıyla onlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler öncelikle betimsel analize sonrasında içerik analizine tabi tutularak derinleştirilmiştir. Çalışmanın geçerli ve güvenilir olması adına ise veri toplama sürecinden analiz sürecine kadar çeşitli tedbirler alınmıştır. Çalışma sonucunda incelenen eserlerde kimi zaafları olsa da ayı karakterinin sevimli, masum ve yardımsever bir varlık olarak resmedildiği görülmüştür. Ayrıca ayı karakterinin annesi, arkadaşları ve çevresindeki diğer varlıklarla ilişkilerini iyi niyet temelinde geliştirdiği fakat onun bütün iyi niyetine rağmen insanlarla iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığı ve insanlar tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, değer, karakter eğitimi, edebî eser.

Abstract
The present study was conducted through document analysis design in terms of the way the bear character is fictionalized in children’s books and the messages given. The data were collected in two phases. First, the relevant resources were collected then exposed to originality confirmation. Secondly, semi-structured interviews were realized with children in order to find out their views on bear character in fictional books. The data were descriptively analyzed then content analysis was completed. To ensure reliability and validity of the study, precautions were taken from the very beginning of data collection until their analysis. The results show that despite certain frailties, the bear is represented as cute, well-disposed and harmless. In addition, it was seen that the bear has goodwill based relations with mother, friends and other entities around but cannot communicate with man and avoid violence committed by human-being.

Keywords
Children’s literature, value, character education, literary work.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri