• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DEVLET ANA’DA DİN
(RELIGION IN DEVLET ANA )

Yazar : Semih ZEKA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 761-783
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.667


Özet
Kemal Tahir Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir ve Devlet Ana onun en bilinen romanıdır. İlgi alanına toplumun inşası giren Kemal Tahir bazı sorunların çözümünde tarihten yararlanılması gerektiğini savunmuştur. Din de toplumun önemli parçalarından biridir. Bu çalışmanın amacı Kemal Tahir’in Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini anlatan Devlet Ana romanında dine yaklaşımını anlamaktır. Bu bağlamda Devlet Ana romanı “din bağlamında yaşanan ikilikler”, “toplumsal çürüme, din ve din adamları”, “yeni Müslümanların benimsenme(me)si ve gayri Müslimlere bakış” başlıkları altında ele alınmıştır. Devlet Ana’da İslam öncesi ve İslami kimi inanç kalıpları bireylerin günlük yaşamlarında bir arada yer almaktadır. Bunun yanında yeni Müslümanların eski dinlerine ait davranış kalıplarını kullandıkları görülmüştür. Aynı zamanda bazı Müslümanların farklı kültürlerin etkiyle şarap içmek gibi kimi İslam dışı davranışları gerçekleştirdikleri fark edilmiştir. Kemal Tahir Devlet Ana romanında toplumsal çürümeyi din adamları sınıfı etrafında somutlaştırmıştır. Din adamları sınıfından kişiler paraya düşkünlükleri ile romanda ön plana çıkarılmıştır. Bazı Müslümanların Hristiyanları ve yeni Müslüman olmuşları kabullenmekte yaşadıkları zorluklar da romanda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kemal Tahir, din, Osmanlı Devleti.

Abstract
Kemal Tahir is one of the most important writers in Turkish literature and “Devlet Ana” is his well-known novel. Kemal Tahir was interested in the discussions about the construction of society and he defended that we should benefit from history in order to solve our problems. The religion is one of the most important parts of the society, too. The purpose of this work is to understand the way Kemal Tahir approached the religion in “Devlet Ana” in which the establishment period of the Ottoman Empire was described. This novel was examined under the titles of “religiously experienced dualities” “social decay, the religion and the clergy”, “the acceptance problems of the new Muslims, the perspective to the non-Muslims”. In “Devlet Ana”, Pre-Islamic and Islamıc belief patterns found a place in the daily life of the individuals. In addition, it was seen that the new Muslims used some behavior patterns of the old religion, Christianity, while living the new religion. At the same time, some Muslim characters of the novel performed in non-Islamic behavior like drinking wine under the influence of different cultures. It was seen that Kemal Tahir embodied the social corruption around the clergy in “Devlet Ana”. It is clear that the clergy were brought to the forefront with their vulnerability to the property. It was expressed that some Muslims had difficulty in accepting Christians and even new Muslims in the novel.

Keywords
Kemal Tahir, religion, The Ottoman Empire.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri