• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Validity and Reliability Study of the University Level Turkish Language Course Attitude Scale )

Yazar : Akif ARSLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3
Sayfa : 187-202
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.67


Özet
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin Türk Dili dersine ilişkin tutumlarını belirleyebilmek için bir ölçek geliştirmektir. Veriler Türk Dili dersi alan toplam 331 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmada 7 farklı istatiksel analiz (Cronbach Alfa katsayısı, Kaiser-MeyerOlkin, Barlett’s Test of Sphericity analizi, ScreePlot grafiği, Faktör analizi, Korelasyon analizi, t testi) yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin tüm maddelerinin Madde-Toplam puan korelasyonlarının p<0.01 önem düzeyinde anlamlı bulunduğu, ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0,96 ve tüm maddelerin faktör yükünün 0,60’ın üstünde bulunduğu, ölçeğin ayırt ediciliğine ilişkin t değerlerinin tümünün anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bütün bu veriler doğrultusunda ölçeğin son halinin geçerli ve güvenilir olduğu ve Türk Dili dersine ilişkin tutumları belirlemek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili dersi, tutum, tutum ölçeği

Abstract
This study aims to develop a scale to measure attitudes of university students for Turkish Language course. The data have been collected from total 331 university students taking Turkish Language course. As a result of the studies, Item Total point correlations of all items were found to be p<0.01, which is significant, the Cronbach Alpha coefficient was found as 0.96 and factor load of all items was over 0.60 and that t-values of the scale pertaining to distinctive feature of the scale were all found significant. In line with all those findings, it is concluded that the latest version of the scale is valid and reliable and that it can be used to determine the students’ attitudes towards Turkish Language course.

Keywords
Turkish language course, attitude scale

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri