• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
(THE ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCREEN READING )

Yazar : Sedat MADEN  Aslı MADEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1305-1319
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.672


Özet
Günümüzde genç yaşlı herkes bilgisayar, cep telefonu, televizyon gibi elektronik araçların ekranları üzerinden e-metinleri okuyarak bilgi edinmekte ve iletişim kurmaktadır. Bu gerekçeden hareketle, araştırmada ortaöğretim/lise öğrencilerinin ekran okumaya yönelik tutumlarının tespit edilmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Giresun il merkezindeki ortaöğretim/lise öğrencileri arasından (N=480) tesadüfî metot ile belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile durumu, okuma alışkanlıkları gibi özellikleri Kişisel Bilgi Formu ile ekran okumaya yönelik tutumları ise, Ekran Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ile tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS programı (Ortalama, t testi, One Way Anova testi) kullanılmıştır. Araştırma sonunda, ortaöğretim öğrencilerinin genel olarak ekran okumaya yönelik orta düzeyde (X=2,85) tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgulardan hareketle okuma öğretimine ve iletişim sürecine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okuma, ekran okuma, elektronik okuma, e-kitap, bilgi edinme, iletişim.

Abstract
In today’s world, young or old every person communicates each other and obtains information by reading e-texts on electronic devices such as computers, mobile phones and TVs. Considering this rationale, this study aims at identifying the attitudes of secondary/high school students towards screen reading and investigating the results according to various variables. The sample of the study was created with random sampling method from secondary/high school students in Giresun city centre (N=480). The students’ personal information such as gender, age, family information and reading habits were gathered through Personal Information Form and the students’ attitudes towards screen reading were determined through Attitude Scale for Screen Reading. The data were analysed using SPSS (Average, t test, One Way Anova test etc.). At the end of the research, it was found that attitude to have moderate (X=2,85) of secondary/high school students. In the light of findings, there were recommendations for teaching reading and communication process.

Keywords
Reading, screen reading, electronic reading, e-book, obtaining information, communication.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri